Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

 Misyon

       Amaçları doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmayı amaçlayan Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler. 

 Vizyon

          Merkezimizin amacı Üniversitemiz kaynaklı Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) ilan, kabul ve yürütülmesine, Patent başvuru işlemlerine ilişkin sekreterya işlerini yürütmek, yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır. Proje kaynakların ödeme ve mali hususlerının takibini sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemekte amaçları arasındadır.