Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

SN

PROJE KODU

PY. ÜNVA.

PY. ADI SOYADI

ÖNEREN BİRİM 

PROJE BAŞLIĞI

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

PROJENİN DURUMU 

TAHSİS ED. ÖDENEK

1

A.F.F.Z/2009-01

Prof. Dr.

Ali GÜLÜMSER

ZİRAAT FAK

Süreyya Bey Barajı ve Çevresinin Florası

28.07.2009

11.07.2011

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

2

C.F.F.F/2009-02

Prof. Dr.

Cengiz SOYKAN

FEN EDB FAK

Bazı Polimerlerin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

04.06.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

10.000,00 TL

3

I.F.E/2009-03

Prof. Dr.

Cengiz SOYKAN

FEN BİL ENS

Tersiyer Amin Grubuna Sahip Kopolimerlerin Sentezi Kuvaternerizasyonu (Ahmet Şahan*06/2009)

04.06.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

4

I.F.E/2009-04

Prof. Dr.

Cengiz SOYKAN

FEN BİL ENS

(2-4-Klor) Etil Metakrilat İle Kopolimerlinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Muradiye Şahin*06/2009)

04.06.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

5

A.F.F.F/2009-05

Prof. Dr.

Ergin HAMZAOĞLU

FEN EDB FAK

Türkiye Mınuartıa L. Seksiyonunun (Caryophllaceae) Taksonomik Revizyonu 

28.07.2009

13.01.2012

TAMAMLANDI

14.053,81 TL

6

B.F.F.M/2009-06

Yrd. Doç. Dr.

Nursel ÖKSÜZ

MÜH MİM FAK

Eymir-Sorgun Bölgesi Magn. Cevh. Minarolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

16.06.2009

10.06.2011

TAMAMLANDI

10.000,00 TL

7

A.F.F.M/2009-07

Doç. Dr.

Feyzullah TEMURTAŞ

MÜH MİM FAK

veri Haberleşmesi ve Kontrol Amaçlı Kablosuz Portatif Bir Sistem Tasarlanması

03.07.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

8

I.F.E.F/2009-08

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Aşı Kopo. Asi. ve Baz. Fonk. Grup. Fonk. Poliester Sentezi ve Özel. İncelenmesi (Sabri Akdeniz*01/10/2009)

01.10.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

3.750,00 TL

9

I.F.E.F/2009-09

Yrd. Doç. Dr.

Mecit AKSU

FEN BİL ENS

Yeni Metal Borürlerin Sentezi (Umut Koyuncu*01/10/2009)

01.10.2009

13.01.2012

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

10

I.F.E.F/2009-10

Yrd. Doç. Dr.

Mecit AKSU

FEN BİL ENS

Onno Tipi Schiff Bazı Metal (Cd,Hg) Komplekslerinin Sentezlenmesi (Mehmet Çifci*24/09/2009)

01.10.2009

04.08.2010

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

11

I.F.E.F/2009-11

Doç. Dr.

Recep ŞAHİNGÖZ

FEN BİL ENS

Metal/Polymer Heteroj.Diyotların Elek.ve Dielek.Karak.Geniş Bir Frekans Ara.İn.(Mennan Kara,Hatice Kanbur,Sinan Kaya, Savaş Cansever*23/12/2009)

23.12.2009

24.08.2010

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

12

I.F.E.F/2009-12

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa EROL

FEN BİL ENS

Metalik Alaşımların Isı Kapasitelerinin İncelenmesi (Sinan Kaya,Mennan Kara*23/12/2009)

23.12.2009

30.12.2010

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

13

2009K120530

 

Dpt PROJESİ

FEN EDB FAK

Merkezi Lab.

 

 

TAMAMLANDI

1.984,76 TL

14

I.F.E.F/2010-15

Doç. Dr.

Yunus ÖZGER

FEN BİL ENS

İstiklal Gazetesi İndekslemesi (1919-1920)

16.03.2010

26.12.2012

TAMAMLANDI

1.750,00 TL

15

I.F.E.F/2010-17

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Titanyum Bor Topaklarının İncelenmesi (Muhammed Akar*16/03/2010)

01.04.2010

18.11.2011

TAMAMLANDI

2.500,00 TL

16

I.F.E.F/2010-18

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Titanyum Azot Topakları ve Bor Katkılanması (Nur Elmas*16/03/2010)

01.04.2010

18.11.2011

TAMAMLANDI

2.750,00 TL

17

I.F.E/2010-19

Doç. Dr.

Recep ŞAHİNGÖZ

FEN BİL ENS

Metal/Polymer Heteroj.Diyotların Elek.ve Dielek.Karak.Geniş Bir Sıcaklık Ara.İn. (Mennan Kara,Hatice Kanbur,Sinan Kaya, Savaş Cansever*16/03/2010)

16.03.2010

24.08.2011

TAMAMLANDI

2.750,00 TL

18

I.F.E.F/2010-20

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Amidoksim Destekli Poliester Liflere Metal Adsorpsiyonu (Yasin Dilci*16/03/2010)

16.03.2010

24.08.2011

TAMAMLANDI

2.750,00 TL

19

I.F.E/2010-25

Prof. Dr.

Cengiz SOYKAN

FEN BİL ENS

Nitril Gurupları İçeren Yeni Metakrilamit Polimerlerin Sentezi ve Karekterizasyonu (İsmail Özentürk*07/12/2010)

07.12.2010

11.07.2011

TAMAMLANDI

2.950,00 TL

20

I.F.E/2010-26

Doç. Dr.

Nureddin TÜRKAN

FEN BİL ENS

Çift-Çift Bazı Mo Çekirdeklerinin Elektrmnytk Geçişlerinn Çok Kutupluluklarının İnc.(İbrahim İbiş*30/12/2010)

01.01.2011

13.01.2012

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

21

I.F.E/2010-27

Doç. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Furan-3-Ontürevi Bileşiklerinin Heterohalkalı Daiminler İle Reaksiyonları (Hilal Bölükbaşı*10/12/2010)

10.12.2010

13.01.2012

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

22

A.F.F.Z/2011-23

Yrd. Doç. Dr.

Hanife MUT

ZİRAAT FAK

Yozgat Florasında Bulunan Çim (Lolium Sp.) Türlerinin Topl.Tan.ve Değ.Olan.Arş

01.06.2010

11.03.2015

TAMAMLANDI

8.500,00 TL

23

A.F.F.Z/2011-28

Yrd. Doç. Dr.

Zeki MUT

ZİRAAT FAK

Saf Hat Yulaf Genotiplerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

01.04.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

24

A.F.F.Z/2011-29

Yrd. Doç. Dr.

Yaşar ERTÜRK

ZİRAAT FAK

Bodur ve Yarı Bodur Anaçlar Üzer.Aşılı Bazı Elma Çeşt.Yozgat Koş.Adap.Kab.Bel.

13.03.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

25

A.F.F.Z/2011-30

Yrd. Doç. Dr.

Yaşar ERTÜRK

ZİRAAT FAK

Bodur Anaç. Üzer.Aşılı Armut ve Kiraz Tür.Ait Bazı Çeş.Yozgat Koş.Adap.Kab.Bel

13.03.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

26

A.T.F.KBB.H/2011-31

Prof. Dr.

Levent SAYDAM

TIP FAK

Fas.Sin.Yar.Klas.Mikro.Tek. ve N-Buty-2-Cyanoacrylate Kul.Onar.Sin.Rej.Üz.Et.

07.03.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

5.465,00 TL

27

I.F.E.F/2011-32

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Nano Ölçekte Renyum Katkılı Bor ve Bor Katkılı Renyum Topaklarının İncelenmesi (Servet Kurt*12/07/10)

01.07.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

28

I.F.E.F/2011-33

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Karbonmonoksit Bağlı Metal Katkılı Borhidrürlerin İncelenmesi (Nejla Özbey*12/07/10)

01.07.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

29

I.F.F/2011-34

Yrd. Doç. Dr.

Orhan HAZER

FEN BİL ENS

Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi (Dilara Demir*12/07/10)

13.07.2011

26.02.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

30

A.F.E.F/2011-36

Yrd. Doç. Dr.

Yunus ÖZGER

FEN EDB FAK

Osmanlı Devletinde Emeklilik Sistemi ve Askeri Tekaüt Sandığının Kuruluşu ve Faaliyetleri Araştırma Projesi

26.08.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

31

A.F.E.F/2011-37

Yrd. Doç. Dr.

Murat KACIROĞLU

FEN EDB FAK

Türk Öykücülüğünde 1940 Kuşağı ve Toplumcu-Gerçekçi Yönelişler

26.08.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

32

I.F.E/2011-38

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Molekül Bağlı Bor Nanotoplarının İncelenmesi (Harun Ünsal*01/02/11)

21.10.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

33

I.F.E/2011-39

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN BİL ENS

Üç Tip Metal Katkılı Bor Topaklarının İncelenmesi (Fatih Yalçın*01/02/11)

08.12.2011

27.03.2014

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

34

I.F.E/2011-40

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet ALİ SÜDÜPAK

FEN BİL ENS

Nohut Çeşitlerinde Ssr Varyasyonu ve Genetik İlişkilerin Değerlendirilmesi (Aslı Metin*01/02/11)

26.08.2011

26.02.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

35

I.F.E/2011-41

Prof. Dr.

Tamer UÇAR

FEN BİL ENS

Üç Eksenli Prototif Cnc Freze Tezgahı Tasarımı ve İmalatı (Ferdi Gevrek*01/02/11)

21.10.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

4.490,00 TL

36

I.F.E/2011-42

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet DOĞAN

FEN BİL ENS

Yatay Yerleştirilmiş Değişken Kesitli Kanatçıklardan Doğal Taşınım İle Isı Trasferinin Deneysel İncelenmesi (Derya Doğan*01/02/111)

14.12.2011

28.05.2014

TAMAMLANDI

4.477,65 TL

37

I.F.E/2011-43

Yrd. Doç. Dr.

Ersin KOLAY

FEN BİL ENS

İnce Taneli Zeminlerde Geçirgenliğinin Santrifüj Yöntemiyle Tayini (Tuğçe Başer*01/02/11)

05.10.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

2.900,00 TL

38

I.F.E/2011-44

Yrd. Doç. Dr.

Caner KAYA ÖZER

FEN BİL ENS

İzmit İli Kuzeyinde Yer Alan Atbaşı Formasyonu'Nun Planktonik Foraminifer Biyostratigrafi (Korhan Çakır*01/02/11)

19.09.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

39

I.F.E/2011-45

Yrd. Doç. Dr.

Orhan ER

FEN BİL ENS

Bilgisayar Kontrollü Uçan Kamera İle Hareketli Nesne Takibi (İbrahim Karaman*01/02/11)

05.10.2011

11.03.2015

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

40

I.F.E/2011-46

Yrd. Doç. Dr.

Ş.Hakan ÜNGÖREN

FEN BİL ENS

Potansiyel Herbisit Olarak Yeni 1,2,4-Triazin ve Pirazin-2,3-Dikarbonitril Türevi Heterohalkalı (Emine Dilekoğlu *12/07/10)

19.09.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

41

I.F.E/2011-47

Doç. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Kadmiyum'Un İnsan Eritrositler Üzerine In Vitro Toksik Etkisi ve Vitamin C ve Vitamin E'Nin Koruyucu Rolü (Özlem Tezcan *12/07/110)

01.10.2011

06.04.2012

TAMAMLANDI

2.760,00 TL

42

I.F.E/2011-48

Doç. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Yeni Pirrol-3-On Türevlerinin Sentezi (Cemal Yılmaz *24/06/11)

19.09.2011

26.02.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

43

I.F.E/2011-49

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

İnsan Periferik Lenfositlerinde Hypericum Het. vent.Tür. Mik., Mitotik İndeks ve Rep.İnd. Üzer. Etk. (Afide Öcal *01/02/11)

01.10.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

2.960,00 TL

44

I.F.E/2011-50

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

Bazı Minuartia Taksonlarının Karyotip Analizi (Neslihan Şimşek *24/06/11)

01.10.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

2.900,00 TL

45

I.F.E/2011-51

Prof. Dr.

Cengiz SOYKAN

FEN BİL ENS

N,N'-Diasetonitril Metakrilamit İle Alkil Metakrilatların Kopolimerlerinin Sentezi ve Karekterizasyonu (Hale Erkılıç *24/06/11)

19.09.2011

21.09.2012

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

46

I.F.E/2011-52

Yrd. Doç. Dr.

Orhan HAZER

FEN BİL ENS

Gıda Örneklerindeki Bazı Dioksin/Furan ve Dioksin Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Ads.(Dursun Kırışık *24/06/11)

05.10.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

47

I.F.E/2011-53

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Aktive Edilmiş Ceviz Kabuğuna Boyar Madde Adsorpsiyonu (Abdurrahim Yıldız  *24/06/11)

21.10.2011

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

48

I.F.E/2011-54

Yrd. Doç. Dr.

Orhan ER

FEN BİL ENS

Bilgisayarlı Görü ve Ses Algılama Tekniği İle Hareketli Nesne Takibi (Serkan Öncü  *24/06/11) 

05.10.2011

11.03.2015

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

49

A.T.F/2011-55

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa KARA

TIP FAK

Rat Overindeki İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzende Edaravon’Un Koruyucu Etkisi

21.12.2011

04.05.2012

TAMAMLANDI

1.950,00 TL

50

I.F.E/2011-56

Yrd. Doç. Dr.

Ali DELİBAŞ

FEN BİL ENS

Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Murat Alparslan)

06.12.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

51

I.F.E/2011-57

Yrd. Doç. Dr.

Orhan ER

FEN BİL ENS

Endüstriyel Çalışma Ortamlarında Otomatik Aydınlık Kontrolü (Metin Ortataş)

06.12.2011

20.10.2015

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

52

I.F.E/2011-58

Yrd. Doç. Dr.

Hanife MUT

FEN BİL ENS

Yozgat Koşullarında Yapay Mera Tesisinde Kullanılabilecek Uygun Yem Bitkileri Karışımlarının Belirlenmesi (Mustafa Geze)

02.12.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

53

2012FBE/T01

Yrd. Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN BİL ENS

Yeni Perinon Türevi Boyarmaddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

26.01.2011

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

54

2012MF/A02

Yrd. Doç. Dr.

Serpil SAVCI

MÜH MİM FAK

Yozgat ve Tekirdağ İllerinde Bulunan Önemli Sulama Kaynaklarındaki Olası Tarımsal Kaynaklı Nitrat ve Fosfor Kirliliklerinin Tespiti ve Karşılaştırılması

26.01.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

4.000,00 TL

55

2012FEF/A03

Yrd. Doç. Dr.

Hilmi SÜNGÜ

FEN EDB FAK

Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Görüş ve Tutumları

27.01.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

1.600,00 TL

56

2012TF/A04

Prof. Dr.

Neziha YILMAZ

TIP FAK

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodializ Hastalarında Hev, Ttv, Hgv Seroprevalansının Araştırılması

23.02.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

7.910,00 TL

57

2012ZF/A05

Prof. Dr.

Fatih SEYİS

ZİRAAT FAK

Yozgat İl ve İlçelerinde Sebze Olarak Değerlendirilebilecek Yabani Bitkilerin Belirlenmesi, Toplanması ve Bazı Besin İçerikleri Tespiti

15.02.2012

26.02.2013

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

58

2012FBE/T06

Doç. Dr.

M. NUREDDİN TÜRKAN

FEN BİL ENS

Bursa İli Kaynak Sularında Radon Gazı Radyoaktivitesinin Ölçülmesi

25.02.2012

26.02.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

59

2012FBE/T07

Doç. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Gıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoat'In İnsan Eritrositleri Üzerine In Vitro Toksik Etkisi ve Kateşin ve Kuersetin'İn Koruyucu Rolü

30.04.2012

20.11.2013

TAMAMLANDI

3.027,88 TL

60

2012FBE/T08

Yrd. Doç. Dr.

Ali DELİBAŞ

FEN BİL ENS

Emülsiyon Polimerizasyonu İle Hidrojel Sentezi ve Karakterizasyonu

30.04.2012

20.10.2015

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

61

2012TF/A09

Yrd. Doç. Dr.

Çiğdem KADER

TIP FAK

Yozgat İlinde Erişkin Yaş Grubunda Tetanoz Antikor Düzeylerinin Araştırılması

30.04.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

2.215,50 TL

62

2012TF/A10

Prof. Dr.

Ayşe ERBAY

TIP FAK

Yozgat B.Ü. Syo. ve Shmyo. 1. Sınıf Öğrencileri Arasında Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevelansı: Aşılamak Maliyet Etkinmi?

01.07.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.464,80 TL

63

2012FBE/T11

Yrd. Doç. Dr.

Fahriye ERCAN

FEN BİL ENS

Wolbachia (Alpha-Proteobacteria, Rickettsiae) Enfeksiyonunun Trichogramma Türlerinde Bazı Biyolojik Özellikler Üzerine Etkisi

18.05.2012

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

64

2012FBE/T12

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

Renklendirici Gıda Katkı Maddelerinden Brillant Blue ve Sunset Yellow'Un İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksit Etkilerinin Araştırılması

18.05.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

2.988,00 TL

65

2012FEF/A13

Doç. Dr.

Mustafa BÖYÜKATA

FEN EDB FAK

Gama Radyasyonu Zırhlamasında Alternatif Bir Madde Olarak vermikülitin İncelenmesi

13.06.2012

27.03.2014

TAMAMLANDI

3.500,00 TL

66

2012FBE/T14

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa YAZ

FEN BİL ENS

Sistem Odalarında İnternet Üzerinden Sıcaklık ve Pdu Kontrolü

12.06.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

2.500,00 TL

67

2012FBE/T15

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet ALİ SÜDÜPAK

FEN BİL ENS

Mısır (Zea Mays) ve Mısır Pası (Puccinia Sorghi) İnteraksinonunda Ekspresyonu Değişim Gösteren Mesajların Tanımlanması

19.06.2012

11.03.2015

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

68

2012FEF/A16

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN EDB FAK

Furo (3,2-C) Piran-4-On Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Bu Bileşiklerin İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

19.06.2012

26.02.2013

TAMAMLANDI

6.500,00 TL

69

2012TF/A17

Yrd. Doç. Dr.

Murat KORKMAZ

TIP FAK

Diz Osteoartritli Hastalarda Gdf5 Gen Polimorfizminin Araştırılması

19.06.2012

30.04.2014

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

70

2012TF/A18

Yrd. Doç. Dr.

Seyhan KARAÇAVUŞ

TIP FAK

Romatoid Artritli Hastalarda Osteoprotegerin Düzeyi, Myokard Perfüzyon Sintigrafisi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Kullanarak Kardiyovasküler Hastalık Riski Tayini

22.06.2012

11.03.2015

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

71

2012TF/A19

Doç. Dr.

Kasım ÇAĞLAYAN

TIP FAK

Helicobakter Pylori Pozitif Olan Hasta Gurubunda B12 Vitamini Eksikliği ve Otoimmün Tiroid Hastalarının Görülme Sıklığı

27.07.2012

11.03.2015

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

72

2012ZF/A20

Doç. Dr.

Uğur BAŞARAN

ZİRAAT FAK

Yozgat Koşullarında Yazlık Ekilen Yaygın Mürdümük (Lathyrus Sativus) Populasyonlarının verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

26.06.2012

11.06.2015

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

73

2012TF/A21

Prof. Dr.

İlhan GÜNAYDIN

TIP FAK

Cytomegalovirus (Cmv), Ebstein-Barr Virus (Ebv), Human Parvovirus B19 (Hpvb-19) ve Human Herpes Virus 6 (Hhv-6) İle Osteoartrit Arasındaki Potansiyel İlişki

26.07.2012

17.02.2016

TAMAMLANDI

9.130,31 TL

74

2012SBE/T22

Doç. Dr.

Ziya AVŞAR

FEN BİL ENS

İsmail Rusu-Yi Ankaravi Şerh-İ Mesnevi (Mecmu'Atu'I-Letayif ve Matmuratu'L-Ma'Arif) (Iv. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük)

31.08.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

75

2012TF/Y23

Prof. Dr.

Neziha YILMAZ

TIP FAK

Yozgat İli Çevresinde Kırım Kongo Hemorajik Ateş ve Diğer Kene Kaynaklı İnfeksiyonların (Lyme Hastalığı, Bebesiyöz, Erhlihliyoz, Q Humması, Kene Kaynaklı Ensefalit, Tularemi) Seroprevalansı ve Epidemiyolojisi

27.07.2012

28.05.2014

TAMAMLANDI

30.163,32 TL

76

2012FBE/T24

Yrd. Doç. Dr.

Ümit TEMİZER

FEN BİL ENS

Karma Spin-1 ve Spin-2 Ising Modelinde Dinamik Faz Geçişleri ve Dinamik Telafi Sıcaklığı (Tuğba Korkmaz)

24.08.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

2.050,00 TL

77

2012FBE/T25

Yrd. Doç. Dr.

Ümit TEMİZER

FEN BİL ENS

Karma Spin-1 ve Spin-5/2 Ising Modelinde Dinamik Faz Geçişleri ve Dinamik Telafi Sıcaklığı (Ayşegül Özkılıç)

24.08.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

1.628,00 TL

78

2012FBE/T26

Doç. Dr.

Sait YILMAZ

FEN BİL ENS

Elektrik Alanda Kuantum Noktanın Elektrik ve Lineer Olmayan Optül Özellikleri(Yasemin Altınok)

29.08.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

2.164,00 TL

79

2012SBE/T27

Doç. Dr.

Ziya AVŞAR

FEN BİL ENS

Pervane Bey Mecmuası (İnceleme-Metin)

31.08.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

80

2012TF/A28

Yrd. Doç. Dr.

Yavuz SELİM İNTEPE

TIP FAK

Aktif veya Pasif Sigara İçenler İle Sigara İçmeyi Bırakmış Kişilerde Technetium-99M-Dtpa Radyoaerosol Sintigrafisi İle Alveolar Klerensin Değerlendirmesi

18.09.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

81

2012EF/A29

Yrd. Doç. Dr.

Güneş SALI

EĞİTİM FAK

5 Yaş Çocuklarının Davranışsal ve Duygusal Güçlülüğünün İncelenmesi

07.09.2012

17.03.2016

TAMAMLANDI

9.712,99 TL

82

2012MYO/H30

Yrd. Doç. Dr.

Davut ERDEM ŞAHİN

MÜH MİM FAK

Çeyrek Taşıt Modeli Tasarımı ve Yapımı

06.09.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

83

2012TF/A31

Yrd. Doç. Dr.

Zeliha KAPUSUZ

TIP FAK

Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Leptin Düzeyleri İle Serum No Seviyeleri Arasındaki Korelasyon

09.10.2012

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.995,00 TL

84

2012FBE/T32

Yrd. Doç. Dr.

Hatice KANBUR ÇAVUŞ

FEN BİL ENS

Al/To2/P-Si Schottky Diyotların I-V ve C-V Karakteristikleri

13.11.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

85

2012FBE/T33

Doç. Dr.

Mustafa EROL

FEN BİL ENS

Bazı İkili Gümüş Alaşımlarının Isı Kapasitelerinin İncelenmesi

13.11.2012

27.09.2013

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

86

2012FBE/T34

Yrd. Doç. Dr.

Halit ÖZTEKİN

FEN BİL ENS

Eğitimsel Amaçlı Bzk.Sau.Fpga. Mikro Bilgisayar Mimarisi Kullanılarak Dc Motor Kontrolör Tasarımı ve Uygulaması

31.12.2012

26.02.2013

TAMAMLANDI

2.455,00 TL

87

2013EF/A35

Doç. Dr.

Mustafa EROL

EĞİTİM FAK

İş ve Enerji Konusuyla İlgili Robotik Uygulamaların Öğrencilerin Fen ve Edebiyat Dersine Yönelik Başarısına, Tutumuna, Motivasyonuna ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi”

18.02.2013

18.09.2014

TAMAMLANDI

9.500,00 TL

88

2013TF/A36

Yrd. Doç. Dr.

Nermin TANIK

TIP FAK

Prediyabetik Nöropatide Nse And Nfl Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

07.02.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

7.315,00 TL

89

2013TF/A37

Yrd. Doç. Dr.

Lütfi AKYOL

TIP FAK

Diyabetik Nöropatide Serum S100B ve Gfap Düzeylerinin Belirlenmesi

07.02.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

7.570,00 TL

90

2013TF/A38

Yrd. Doç. Dr.

Asuman ÇELİKBİLEK

TIP FAK

Migrende Vitamin D Düzeylerinin Ölçümü”

07.02.2013

30.04.2014

TAMAMLANDI

9.160,00 TL

91

2013EF/A39

Doç. Dr.

Mustafa METİN

EĞİTİM FAK

Öğretmenlerin Performans Görevlerini Hazırlarken ve Uygularken Karşılaştığı Sorunlar

06.02.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

5.500,00 TL

92

2013EF/A40

Yrd. Doç. Dr.

Fatma YAMAN

EĞİTİM FAK

“Drama İle Eğlenceli Bilim Etkinlikleri: Yozgat İli ve İlçeleri Örneği”

05.03.2013

18.09.2014

TAMAMLANDI

6.843,00 TL

93

2013ZF/A41

Prof. Dr.

Şaban GÜÇLÜ

ZİRAAT FAK

Yozgat İli Halk Elinde Yetiştirilen Değişik Varyete Sahip Yerli Irk Kazlarda Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tespiti”

11.03.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

7.900,00 TL

94

2013ZF/A42

Yrd. Doç. Dr.

Ayşen KOÇ

ZİRAAT FAK

Çilek Yetiştiriciliğinde 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase İçeren Bakteri ve Mikoriza Uygulamalarının Tuz Stresi Koşullarına Etkilerinin Araştırılması

07.03.2013

11.03.2015

TAMAMLANDI

7.550,00 TL

95

2013ZF/A43

Yrd. Doç. Dr.

Gülden BALCI

ZİRAAT FAK

Fosfat Çözücü ve Azot Fikseri Bazı Rizobakterilerin (Pgpr) ve Mikorizal Mantarların Yozgat Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması”

07.03.2013

20.10.2015

TAMAMLANDI

7.520,00 TL

96

2013EF/A44

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet SAĞLAM

EĞİTİM FAK

Sözlü Tarih Yöntemiyle 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Deneyimleri

08.03.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

4.030,00 TL

97

2013TF/A45

Yrd. Doç. Dr.

Emel KIYAK ÇAĞLAYAN

TIP FAK

İntraabdominal Adezyonlarda Ethyl Pyruvat ve Seprafilmin Önleyici Etkisi

11.03.2013

30.04.2014

TAMAMLANDI

14.750,00 TL

98

2013TF/A46

Yrd. Doç. Dr.

Ayşe YEŞİM GÖÇMEN

TIP FAK

Kan Adipokin Düzeylerinin Polikistik Over Sendromu (Pcos) ve Obesite İlişkisi

11.03.2013

27.09.2013

TAMAMLANDI

9.500,00 TL

99

2013FBE/T47

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Modifiye Edilmiş Poliester Liflerle Sulu Çözeltilerden Cr(Vı) Giderilmesi

19.03.2013

12.08.2015

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

100

2013FBE/T48

Prof. Dr.

Hasan YUMAK

FEN BİL ENS

Bağıl Nem ve Oksijen Konsantrasyonuna Duyarlı Bir Mahal Havalandırma Sistemi

19.03.2013

20.11.2013

TAMAMLANDI

3.500,03 TL

101

2013FEF/A49

Yrd. Doç. Dr.

Ertuğrul Gazi SAĞLAM

FEN EDB FAK

Bazı Ditiyofosfinik Asitlerin Sentezi ve Yapıların Aydınlatılması” 

18.03.2013

20.10.2015

TAMAMLANDI

4.497,24 TL

102

2013TF/A50

Prof. Dr.

M. FEVZİ POLAT

TIP FAK

Ovarian Torsion Detroriyon Modelinde İskemi Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Etil Pürivat Kullanımının Etkisi”

20.03.2013

30.04.2014

TAMAMLANDI

8.991,00 TL

103

2013FBE/T51

Yrd. Doç. Dr.

Ertuğrul Gazi SAĞLAM

FEN BİL ENS

Tiyo-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

02.05.2013

24.12.2014

TAMAMLANDI

3.500,00 TL

104

2013MMF/A53

Yrd. Doç. Dr.

Tanzer ERYILMAZ

MÜH MİM FAK

Küçük Ölçekli Bir Pilot Biyodizel Üretim Tesisinin Oluşturulması ve Tesiste Elde Edilen Kanola-Hardal Yağı Biyodizel Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi”

18.03.2013

11.06.2015

TAMAMLANDI

14.250,00 TL

105

2013FBE/T54

Doç. Dr.

Şevket HAKAN ÜNGÖREN

FEN BİL ENS

*- Dioksotiyazol Sistemlerinin Olefinasyonu ve İminasyonunda Yeni Metotların Geliştirilmesi İle Çeşitli Antibakteriel Organik Boyar Maddeşerin Sentezi ve Karakterizasyonu

10.05.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

3.500,00 TL

106

2013FEF/A55

Yrd. Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN EDB FAK

Multikomponent Reaksiyonlara Yeni Organik Bileşiklerin Sentezi

02.05.2013

27.03.2014

TAMAMLANDI

9.500,10 TL

107

2013FEF/A56

Yrd. Doç. Dr.

Sedat PER

FEN EDB FAK

Karanlıkdere Vadisi (Şefaatli-Yerköy-Yozgat) Oribatid Akar (Acari, Oribatida) Faunası

03.06.2013

09.09.2015

TAMAMLANDI

8.926,00 TL

108

2013ZF/A57

Doç. Dr.

Belgin COŞGE ŞENKAL

ZİRAAT FAK

Ekinazya (Echinacea Purpurea L.)'Nın Yozgat Ekolojik Koşullarında Kültüre Alınması ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkisinin Belirlenmesi

12.06.2013

11.03.2015

TAMAMLANDI

9.000,00 TL

109

2013ILF/A58

Doç. Dr.

Kıyasettin KOÇOĞLU

İLAHİYAT FAK

Ekmelüddin El-Baberti (İslam Mezheplerine Bakışı)

03.07.2013

11.03.2015

TAMAMLANDI

5.499,00 TL

110

2013MMF/A59

Doç. Dr.

Yüksel TAŞDEMİR

MÜH MİM FAK

Agregaların Polimar İle Modifiye Adilmiş Bitümlü Ilık Karışımların Suya Bağlı Bozulmaları Üzerindeki Etkisi

05.06.2013

11.03.2015

TAMAMLANDI

13.456,48 TL

111

2013ZF/A60

Yrd. Doç. Dr.

Gamze PEKBEY

ZİRAAT FAK

Yozgat İli Yaprağı Yenen Sebzelerde Bulunan Zararlılar

10.06.2013

09.09.2015

TAMAMLANDI

8.499,70 TL

112

2013ZF/A61

Yrd. Doç. Dr.

Neslihan BAYRAK

ZİRAAT FAK

Yozgat İli Yumuşak  Çekirdekli Meyvelerde Zararlı Türlerin Tespit Edilmesi

05.06.2013

17.03.2016

TAMAMLANDI

8.500,00 TL

113

2013TF/A62

Yrd. Doç. Dr.

Bayram METİN

TIP FAK

Spontan Pnömotoraks Nedeni İle Göğüs Tüpü Takılan Olgularla Solunum Egzersizlerinin Karşılaştırılması

17.06.2013

17.02.2016

TAMAMLANDI

9.000,00 TL

114

2013ZF/A63

Yrd. Doç. Dr.

Cüneyt CESUR 

ZİRAAT FAK

Yozgat Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerinin verimi, Yağ Asidi Kompozisyonu ve Biyodizelinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi

08.07.2013

11.06.2015

TAMAMLANDI

9.500,00 TL

115

2013TF/A64

Yrd. Doç. Dr.

Nazan KILIÇ AKÇA

TIP FAK

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bireylerde Aromaterapi Mesajının Vasküler Giriş Bölgesindeki Ağrı ve Cilt Kuruluğuna Etkisi

11.07.2013

24.12.2014

TAMAMLANDI

6.060,00 TL

116

2013MMF/A65

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet DOĞAN

MÜH MİM FAK

Vorteks Üretici Kanat Kullanılarak Kanallarda Akışın Laser (Pıv) İle Görüntülenmesi ve Isı Transferlerinin Deneysel İncelenmesi

17.07.2013

14.03.2017

TAMAMLANDI

9.496,00 TL

117

2013TF/A66

Yrd. Doç. Dr.

Çiğdem KADER

TIP FAK

Hamile Kadınlarda Aşı İle Önlenebilen Hastalıklara Karşı Antikorlar:Tetanoz, Kızamaık, Kabakulak, Kızamıkçık ve Suçiçeği

19.08.2013

18.09.2014

TAMAMLANDI

7.981,20 TL

118

2013TF/A67

PROF. DR. 

Hasan EKİM

TIP FAK

Derin ve Trombozu İle Homosistein, Vitamin B6, Vtamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Çalışma

22.10.2013

24.12.2014

TAMAMLANDI

8.496,00 TL

119

2013TF/A68

Yrd. Doç. Dr.

Meral EKİM

TIP FAK

Yozgat İlinde Derin ven Trombozlu Hastalarda Factor V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Gen Mutasyonlarının İnsidansı

24.10.2013

24.12.2014

TAMAMLANDI

9.500,00 TL

120

2013FBE/T69

Yrd. Doç. Dr.

Yusuf PANDIR

FEN BİL ENS

Kesirli Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Yarı Analitik Yönetmlerinin İncelenmesi

11.12.2013

19.10.2015

TAMAMLANDI

5.229,00 TL

121

2013FBE/T70

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Cumhur EROĞLU

FEN BİL ENS

Akıllı Araç Yön Tayini İle İlgili Bir Uygulama

06.12.2013

11.06.2015

TAMAMLANDI

3.424,00 TL

122

2013FBE/T71

Yrd. Doç. Dr.

Ali DELİBAŞ

FEN BİL ENS

Metil Metakrilat ve 2-Etil Hekzil Akrilatın Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 

11.12.2013

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.000,00 TL

123

2013FBE/T72

Yrd. Doç. Dr.

Tanzer ERYILMAZ

FEN BİL ENS

Atık Kızartma Yağı ve Nötralize Atık Kızartma Yağından Üretilen Biyodizel ve Karışımlarının Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarının Karşılaştırılması

04.12.2013

24.12.2014

TAMAMLANDI

3.499,87 TL

124

2013TF/A73

Yrd. Doç. Dr.

Levent SEÇKİN

TIP FAK

Myoma Uteri'Li Hastalardaki Endometrial Reseptivitenin Hoxa-10, Hoxa 11, ve Lıf Ekspresyonu Ölçülerek Değerlendirilmesi

04.12.2013

31.05.2016

TAMAMLANDI

9.498,00 TL

125

2013TF/A74

 Doç. Dr.

Mustafa KARA

TIP FAK

Polikistik Over Sendromlu Hastalardaki Endometrial Reseptivitenin Hoxa-10, Hoxa 11, ve Lıf Ekspresyonu Ölçülerek Değerlendirilmesi

04.12.2013

21.12.2016

TAMAMLANDI

9.499,68 TL

126

2014FBE/T100

Doç. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Uv Radyasyonun Un Güvesi Ephestia Kuehniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae) Larvaları Üzerinde Meydana Getirdiği Oksidatif Stresin ve Dna Hasarının Belirlenmesi.

04.04.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

6.725,00 TL

127

2014FBE/T101

Doç. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Diyabetik Ratlarda Furanın Nefrotoksik Etkisi ve Likopenin Koruyucu Rolü

04.04.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

6.725,00 TL

128

2014FBE/T102

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet ALİ SÜDÜPAK

FEN BİL ENS

Mısır (Zea Mays) ve Mısır Pası (Puccinia Sorghi) İnteraksiyonunda Ekspresyonu Değişim Gösteren Mesajların Ddrt-Pcr Tekniği İle Tanımlanması

10.04.2014

19.10.2015

TAMAMLANDI

3.329,00 TL

129

2014FBE/T103

Yrd. Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN BİL ENS

Pirazol İçeren Yeni Açil Tiyoüre Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

09.05.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

4.500,03 TL

130

2014EF/A104

Yrd. Doç. Dr.

Murat ÇAVUŞ

EĞİTİM FAK

Navab Kanallarının Crooks Yöntemi İle Serbest Enerji Hesaplaması

09.05.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

16.494,51 TL

131

2014FBE/T105

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

Bazı Minuartia L. (Caryophyllaceae ) Taksonları Üzerine Karyolojik Çalışmalar

09.05.2014

14.03.2017

TAMAMLANDI

4.500,00 TL

132

2014ZF/A106

Doç. Dr.

Zeki MUT

ZİRAAT FAK

Yozgat Koşullarında Bazı Tritikale Genotiplerinin verim, verim Öğeleri ve Bazı Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

13.05.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

10.500,00 TL

133

2014EF/A107

Yrd. Doç. Dr.

Haktan DEMİRCİOĞLU

EĞİTİM FAK

Okul Öncesi Dönem Psikososyal Risk Faktörlerinin Tespit Edilmesi

14.05.2014

19.04.2017

TAMAMLANDI

8.713,00 TL

134

2014BYO/A108

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa KOCAKAYA

Boğazlıyan MYO

Halk Elinde Yetiştirilen Farklı Tüy Rengine Sahip Kaz Varyetlerinde Bazı Et ve Abdominal Yağ Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

14.05.2014

07.06.2016

TAMAMLANDI

15.750,00 TL

135

2014FEF/A110

Doç. Dr.

Yunus ÖZGER

FEN EDB FAK

Osmanlı'Da Sigortacılık Sistemi ve Osmanlı Umum Sigorta Şirketi'Nin Kuruluş ve Faaliyetlerinin Araştırılması

15.05.2014

14.03.2017

TAMAMLANDI

10.500,00 TL

136

2014FEF/A111

Doç. Dr.

Murat KACIROĞLU

FEN EDB FAK

Iı. Yeni Şiirde Modernite Algısı

15.05.2014

26.04.2016

TAMAMLANDI

10.200,00 TL

137

2014FEF/A112

Yrd. Doç. Dr.

Hatice KANBUR ÇAVUŞ

FEN EDB FAK

Yarıiletken Polimer İnce Filmlerin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

15.05.2014

12.08.2015

TAMAMLANDI

10.700,00 TL

138

2014FBE/T113

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Karbamotiyolilimidamit İçeren Reçine Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerden Metal İyonlarının Uzaklaştırılması İçin Kullanılması

15.05.2014

17.02.2016

TAMAMLANDI

6.500,00 TL

139

2014FEF/A114

Yrd. Doç. Dr.

Fahriye ERCAN

FEN EDB FAK

Urophora Cuspidata ve Urophora Macrura (Ditera: Tephritidae) Türlerinde Koleksiyon Meteryallerinden Dna İzolasyon Optimizasyonu ve İki Türün Ayırımında Rapd-Pcr Yönteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

15.05.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

140

2014SYO/A115

Doç. Dr.

Sevinç POLAT

SAĞLIK YO

Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Suçiçeği Prevelansı ve Aşı Sonrası Oluşan İmmünite Düzeyi Araştırması

16.05.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

4.487,00 TL

141

2014TF/A116

Yrd. Doç. Dr.

Ghaniya EDE

TIP FAK

Çocuklarda Obezitenin Kardiyovasküler ve Non-Kardiyovasküler Sistemler Üzerine Etkileri

16.05.2014

17.02.2016

TAMAMLANDI

4.352,40 TL

142

2014ZF/A117

Prof. Dr.

Şaban GÜÇLÜ

ZİRAAT FAK

Bazı Bitki Ekstraktlarının Elma Ağacı Zararlısı Afitler Üzerindeki Toksisitesi 

21.05.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

11.098,70 TL

143

2014İBF/A118

Yrd. Doç. Dr.

Tansel HACIHASANOĞLU 

İKTİSAT FAK

Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi- Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi

26.05.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

3.832,00 TL

144

2014EF/A119

Yrd. Doç. Dr.

Tufan AYTAÇ

EĞİTİM FAK

Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing): Bir Meta Analiz Çalışması

21.05.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

4.956,00 TL

145

2014FEF/A120

Yrd. Doç. Dr.

O. FATİH KUŞDEMİR

FEN EDB FAK

Yerköy İlçesi Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi

23.06.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

6.000,00 TL

146

2014FEF/A122

Yrd. Doç. Dr.

Ebubekir GÜNGÖR

FEN EDB FAK

Kırgızistan'Da Kızıl :Reressiya: Tutuklama, Yıpratma, Sürgün ve Yok Ediş (1920-1953)

23.06.2014

14.03.2017

TAMAMLANDI

10.954,00 TL

147

2014TF/A123

Yrd. Doç. Dr.

Kamran SARI

TIP FAK

Obstrüktif Sleep Apneli Hastalarda Serum Growth Differentiation Faktör 15 (Gdf-15) Düzeyi

17.06.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

5.346,00 TL

148

2014FBE/T124

Yrd. Doç. Dr.

Halit ÖZTEKİN

FEN BİL ENS

Bzksaufpgauc Mimarisi Kullanılarak 3 Eksenli Adım Motoru Kontrolü

23.06.2014

16.11.2017

TAMAMLANDI

3.094,00 TL

149

2014EF/A125

Yrd. Doç. Dr.

Nazike KARAGÖZOĞLU

EĞİTİM FAK

Sosyal Bilgilerde Dikkat Geliştirme Etkinliklerinin Farklı Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Yozgat İli Örneği

23.06.2014

14.01.2016

TAMAMLANDI

5.762,00 TL

150

2014TF/A126

Doç. Dr.

Mehmet ÇELİKBİLEK

TIP FAK

Gentamisin İle Nefropati Oluşturulan Ratlarda Telbivudinin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Araştırılması

23.06.2014

31.05.2016

TAMAMLANDI

10.994,00 TL

151

2014FBE/T127

Yrd. Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN BİL ENS

Pirimidinil Açiltiyoüre Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

23.06.2014

25.08.2016

TAMAMLANDI

6.750,00 TL

152

2014FEF/A128

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN EDB FAK

Tiyazol ve Diazepin Çekirdekleri İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi

23.06.2014

11.06.2015

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

153

2014TF/A129

Yrd. Doç. Dr.

Mesut SİPAHİ

TIP FAK

Sıçan Kısmi Hepatektomi Modelinde İnsan Amniyotik Membranı Uygulamasının Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkileri

23.06.2014

31.05.2016

TAMAMLANDI

10.653,60 TL

154

2014TF/A130

Doç. Dr.

Ghaniya EDE

TIP FAK

Yozgat Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Enfeksiyonu Prevelansı Çalışması

23.06.2014

21.12.2016

TAMAMLANDI

4.977,00 TL

155

2014FEF/A131

Doç. Dr.

Sait YILMAZ

FEN EDB FAK

Elektrik Alan Altında Kuantum Kutunun Elektronik ve Lineer Olmayan Optik Özellikleri

26.06.2014

16.12.2015

TAMAMLANDI

7.757,32 TL

156

2014TF/A132

Yrd. Doç. Dr.

Nagihan SARI

TIP FAK

Cerrahi ve Doğal Postmenapozal Dönemde B-Tipi Natriüretik Peptit, İskemi-Modifiye Albumin ve Growth Differential Faktör-15 Düzeylerinin Önemi

03.07.2014

20.10.2015

TAMAMLANDI

9.699,00 TL

157

2014MMF/A133

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa VEKLİ

MÜH MİM FAK

Taş Kolon İle İyileştirilmiş Şevlerin Sonlu Eleman Yöntemi İle Sismik Analizi

03.07.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

14.300,00 TL

158

2014TF/T134

Yrd. Doç. Dr.

Hasan ALİ BAYHAN

TIP FAK

Farklı Kontakt Lens Kullanım Protokollerinde Oküler Yüzeyin Değerlendirilmesi

03.07.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

10.500,00 TL

159

2014EF/A135

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet SAĞLAM

EĞİTİM FAK

Mezunların Anlatılarıyla 1960-1970 Dönemi Yozgat Lisesi

09.07.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

4.505,00 TL

160

2014TF/A136

Yrd. Doç. Dr.

Serhat TANIK

TIP FAK

İnterstisyal Sistitte Hcg (Human Chorionic Gonadotropin) ve Kolşisin Tedavisinin Etkinliği

17.07.2014

18.11.2015

TAMAMLANDI

7.929,00 TL

161

2014TF/A137

Yrd. Doç. Dr.

Kürşd ZENGİN

TIP FAK

Kontrasta Bağlı Toksisite Üzerine Vitamin, Antioksidan ve Vazodilatörlerin Etkisi

17.07.2014

18.11.2015

TAMAMLANDI

7.929,00 TL

162

2014TF/A139

Yrd. Doç. Dr.

Yurdanur AKYÜZ

TIP FAK

venöz Tromboemboli Hastalarında, Protein C, Protein S, Antitrombin Iıı, Homosistein Düzeyleri, F-V Leiden Gen Mutasyonu, Protrombin Gen Mutasyonu Parametreleri İle Pulmoner Bt Anjiografi, Bt venografi ve Doppler Ultrasonografi İnceleme Bulgularının  Etyolojik Tanıya Katkısı

21.08.2014

20.10.2015

TAMAMLANDI

14.592,00 TL

163

2014TF/A140

Yrd. Doç. Dr.

H. İBRAHİM SERİN

TIP FAK

Orta Yaş ve Üzerinde Osteomalazi Nedenleri ve Mr Bulguları

05.09.2014

21.12.2016

TAMAMLANDI

10.800,00 TL

164

2014FBE/T141

Prof. Dr.

Feyzullah TEMURTAŞ

FEN BİL ENS

Eeg Sinyali Almak İçin Sistem Tasarımı

14.11.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

4.322,00 TL

165

2014ZF/A142

Doç. Dr.

Zeki MUT

ZİRAAT FAK

Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Yulaf Genotiplerinin Ot Kalitesinin Belirlenmesi 

21.11.2014

06.07.2017

TAMAMLANDI

32.119,00 TL

166

2014FBE/T143

Doç. Dr.

Hidayet ÇETİN

FEN BİL ENS

Doğal Boyayla Duyarlılaştırılmış Güneş Pili Üretimi ve Yapının Sensör Karakteristiklerinin Belirlenmesi

25.11.2014

18.09.2017

TAMAMLANDI

11.130,00 TL

167

2014FBE/T144

Doç. Dr.

Yüksel TAŞDEMİR

FEN BİL ENS

Katkısız ve Modifiye Edilmiş Bitümlü Bağlayıcıların Yüzey Enerji Bileşenlerinin Asılı Damla Yöntemiyle Değerlendirilmesi

02.01.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

4.248,00 TL

168

2014FBE/T145

Yrd. Doç. Dr.

Tanzer ERYILMAZ

FEN BİL ENS

Tavuk Yağı Metil Ester Üretim Sürecinin Optimizasyonu, Depolama Süresi ve Koşularının Yakıt Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

31.12.2014

09.11.2016

TAMAMLANDI

4.498,96 TL

169

2014MYO/A146

Yrd. Doç. Dr.

Hülya DOĞAN

MYO

Yozgat İli Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Haşhaş Çeşitlerinin verim, verim Unsurları, Yağ Asidi Bileşenleri ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi

31.12.2014

06.07.2017

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

170

2014MMF/A75

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa YAZ

MÜH MİM FAK

Güneş Panelleri İçin Mikro İnvertör Tasarımı

06.01.2014

20.10.2015

TAMAMLANDI

14.241,00 TL

171

2014FBE/T76

Yrd. Doç. Dr.

Burhan ÜNAL

FEN BİL ENS

Akarsu Tabanından Geçen Boru Hatları Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

07.01.2014

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.486,80 TL

172

2014FEF/A77

Yrd. Doç. Dr.

Yusuf SERT

FEN EDB FAK

86,88 İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyon Ürün Çekirdeklerinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi ve Spekturum Analizleri

07.01.2014

17.02.2016

TAMAMLANDI

9.500,60 TL

173

2014MMF/A78

Yrd. Doç. Dr.

Serpil SAVCI

MÜH MİM FAK

Yozgat Şehir Merkezindeki Su Kaynaklarının Ağır Metal Kirlilik Durumunun Belirlenmesi

07.01.2014

11.06.2015

TAMAMLANDI

4.367,60 TL

174

2014FBE/T79

Yrd. Doç. Dr.

İlhami YİĞİT

FEN BİL ENS

Elektronik Bir Sistemin Darbe Eni Modüleli Kayan Kipli Kontrolü

14.01.2014

18.09.2014

TAMAMLANDI

3.698,00 TL

175

2014MMF/A80

Yrd. Doç. Dr.

Nursel ÖKSÜZ

MÜH MİM FAK

Sarıçal (Sivas-Yıldızeli) Demir Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Kökeni

20.01.2014

09.09.2015

TAMAMLANDI

9.289,24 TL

176

2014FEF/A81

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN EDB FAK

Pirazol ve Pirimidin Halkası İhtiva Eden Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

20.01.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

9.497,82 TL

177

2014FBE/T82

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Yeni Furanon Bileşiklerinin Aminler İle Reaksiyonlar

20.01.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

3.218,10 TL

178

2014MMF/A83

Yrd. Doç. Dr.

Ersin KOLAY

MÜH MİM FAK

Gelingüllü (Yozgat) Barajındaki Riprap Malzemesinin Jeomekanik Özelliklerinin İncelenmesi

24.01.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

7.195,50 TL

179

2014ZF/A84

Yrd. Doç. Dr.

Emine SEMA ÇETİN

ZİRAAT FAK

Farklı Üzüm Çeşitlerinin Yozgat Koşullarında Adaptasyon Durumlarının Değerlendirilmesi

07.02.2014

25.05.2017

TAMAMLANDI

14.250,00 TL

180

2014TF/A85

Prof. Dr.

Yaprak ÜSTÜN

TIP FAK

Postmenapozal Hastalarda İrisin, Chemerin ve Apolipoprotein M Düzeyleri

10.02.2014

08.06.2017

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

181

2014MMF/A86

Prof. Dr.

Hasan YUMAK

MÜH MİM FAK

Farklı Bitkisel Yağlardan Üretilen Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Viskozite ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

12.02.2014

11.06.2015

TAMAMLANDI

9.494,37 TL

182

2014TF/A87

Yrd. Doç. Dr.

Sadiye YOLCU

TIP FAK

Pulmoner Emboli Hastalarında Pentraxin 3 Düzeylerinin Belirlenmesi

12.02.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

5.600,00 TL

183

2014FEF/A89

Doç. Dr.

Şevket HAKAN ÜNGÖREN

FEN EDB FAK

Açil Rodanin Türevlerinin Wittig Reaksiyonlarıyla Sentezi

17.02.2014

16.12.2015

TAMAMLANDI

9.439,00 TL

184

2014TF/A90

Yrd. Doç. Dr.

Yavuz SELİM İNTEPE

TIP FAK

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Obestatin ve Ghrelin Düzeyleri 

25.02.2014

18.09.2017

TAMAMLANDI

14.250,00 TL

185

2014TF/A91

Yrd. Doç. Dr.

Sevinç ŞAHİN

TIP FAK

Gastrointestinal Stromal Tümörlerde İmmünhistokimyasal Olarak Dog-1 , Racgap1, Thymosin Beta 4 ve Ing4 Ekspresyonlarının Klinik, Prognostik Parametreler İle İlişkisi

25.02.2014

31.05.2016

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

186

2014TF/A92

Prof. Dr.

Selda SEÇKİN

TIP FAK

Meme Kanserinde İmmünhistokimyasal Olarak Ki67, Racgap1 ve Topoısomerase Iı Alpha Ekspresyonlarının Klinik, Histopatolojik Parametreler ve Prognoz İle İlişkisi

25.02.2014

21.12.2016

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

187

2014TF/A93

Yrd. Doç. Dr.

Mahmut KILIÇ

TIP FAK

Okul Tabanlı Astım ve Allerji Tarama Anketi: Yozgat Örneği

11.03.2014

20.10.2015

TAMAMLANDI

9.120,00 TL

188

2014TF/A94

Yrd. Doç. Dr.

Hüseyin EDE

TIP FAK

Miyokardiyal Perfüzyon Sintigrafisinde İskemi Varlığa İle Miyokardiyal İskemi Belirteçlerinin Karşılaştırılması Çalışması

12.03.2014

11.03.2015

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

189

2014TF/A95

Prof. Dr.

Neziha YILMAZ

TIP FAK

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarda Occult Hepatit B ve Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Araştırılması

20.01.2014

21.12.2016

TAMAMLANDI

14.250,00 TL

190

2014FEF/A96

Doç. Dr.

Ümit BUDAK

FEN EDB FAK

Türkiye Paronychıa Mıll. (Caryophyllaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu

02.04.2014

03.08.2016

TAMAMLANDI

20.800,00 TL

191

2014HÜY/A97

Yrd. Doç. Dr.

Murat KOÇ

Hayvansal Üretim MYO

Türkiye Minuartia L. (Caryophyllaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu

02.04.2014

21.12.2016

TAMAMLANDI

37.350,00 TL

192

2014BYO/A98

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa KOCAKAYA

Boğazlıyan MYO

Türkiye'De Yayılış Gösteren Cladonia Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri, Multi Lokus Moleküler Sekans Analizleri ve Sekonder Bileşikleri İle Modern Revizyonu

02.04.2014

17.03.2016

TAMAMLANDI

25.000,00 TL

193

2014MMF/A99

Yrd. Doç. Dr.

Mevlüt ASLAN

MÜH MİM FAK

Atık Bitkisel Kızartma Yağı ve Kanola Yağı Karışımlarından Üretilen Biyodizelde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performans ve Egzos Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

04.04.2014

27.12.2017

TAMAMLANDI

9.495,42 TL

194

2015FBE/T147

Yrd. Doç. Dr.

Nursel ÖKSÜZ

FEN BİL ENS

Karamadazı (Kayseri) Skarn Demir Yatağının Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

01.06.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

4.407,95 TL

195

2015MMF/A148

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Cumhur EROĞLU

MÜH MİM FAK

Yozgat Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Atıksuların Tarımsal Amaçlı Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanılabilirliği

13.01.2015

30.06.2016

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

196

2015FBE/T150

Yrd. Doç. Dr.

Aysen KOÇ

FEN BİL ENS

Yozgat ve İlçelerinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Spp) Seleksiyon Yoluyla Islahı

02.03.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

6.750,00 TL

197

2015EF/A152

Doç. Dr.

Mustafa METİN

EĞİTİM FAK

Öğretmen, Öğrenci ve velilerin Teog Sınavında Karşılaştığı Sorunları Belirlemek: Yozgat İli Örneği

04.03.2015

17.01.2017

TAMAMLANDI

19.500,00 TL

198

2015FEF/A153

Yrd. Doç. Dr.

Ertuğrul Gazi SAĞLAM

FEN EDB FAK

Kadmiyum Ditiyofosfinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

04.03.2015

20.10.2015

TAMAMLANDI

16.661,53 TL

199

2015TF/A154

Prof. Dr.

Hasan EKİM

TIP FAK

Derin ve Trombozu Olmayan Bireylerde Homosistein, Vitamin B6, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri İncelenmesi

04.03.2015

16.12.2015

TAMAMLANDI

8.640,00 TL

200

2015TF/A155

Yrd. Doç. Dr.

Yunus KESER YILMAZ

TIP FAK

Asimetrik Dimetilaginine, L-Arginine ve Lipoprotein (A) Seviyeleri İle venöz Trombozisin İlişkisi

04.03.2015

17.01.2017

TAMAMLANDI

12.300,00 TL

201

2015TF/A156

Yrd. Doç. Dr.

Meral EKİM

TIP FAK

Derin ven Trombozu Olmayan Bireylerde Factor V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Gen Mutasyonlarının İnsidansı

04.03.2015

16.12.2015

TAMAMLANDI

14.780,00 TL

202

2015FBE/T158

Yrd. Doç. Dr.

Tanzer ERYILMAZ

FEN BİL ENS

Biyodizel –Dizel Yakıt Karışımlarına Farklı Alkol İlavelerinin Dizel Motorlarda Performans, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi

12.03.2015

25.05.2017

TAMAMLANDI

12.000,00 TL

203

2015FBE/T159

Yrd. Doç. Dr.

Murat BABAARSLAN

FEN BİL ENS

Minkowski 3- Uzayında Helikoidal Yüzeyler Üzerindeki Loksodromlar

12.03.2015

20.10.2015

TAMAMLANDI

4.123,00 TL

204

2015EF/A160

Yrd. Doç. Dr.

Dilşat PEKER ÜNAL

EĞİTİM FAK

Proje Tabanlı Öğretime Uygun Olarak Düzenlenmiş Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Web Tabanlı Sunumunun Öğrencilerin Matematik Başarısına Yönelik Etkisinin Belirlenmesi

19.03.2015

25.05.2017

TAMAMLANDI

13.140,00 TL

205

2015ZF/A161

Yrd. Doç. Dr.

Volkan ÖZAVCI

ZİRAAT FAK

Yozgat İlinde Bulunan Sığır Mastitislerinden Patojen Bakterilerin İdentfikasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi 

26.03.2015

17.03.2016

TAMAMLANDI

15.977,40 TL

206

2015FBE/T162

Yrd. Doç. Dr.

Sedat PER

FEN BİL ENS

Yılanlı Dağının (Kayseri) Oribatid Akarları Üzerine Sistematik Araştırmalar

07.04.2015

08.06.2017

TAMAMLANDI

3.834,00 TL

207

2015TF/A163

Yrd. Doç. Dr.

Fatma GÜNDOĞDU

TIP FAK

Psikiyatrik Hastalarda Bel Sırt Ağrısı ve Mr'Da Osteomalazik Bulguların Karşılaştırılması

10.04.2015

21.12.2016

TAMAMLANDI

10.800,00 TL

208

2015FBE/T165

Yrd. Doç. Dr.

Aysen KOÇ

FEN BİL ENS

Bitki Büyümesini Tevşik Edici Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bkterilerin Kombine Uygulamalarının Armut Fidanlarının vejatatif ve Generatif Gelişim Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi

10.04.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

4.650,00 TL

209

2015FBE/T166

Yrd. Doç. Dr.

Orhan ER

FEN BİL ENS

Beyin ve Kas Sinyallerinin İnsansız Hava Araçları Kontrolünde Kullanılması

05.05.2015

16.11.2017

TAMAMLANDI

7.960,00 TL

210

2015FBE/T167

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN BİL ENS

Pirazol Bileşikleri Üzerinden Yeni Bileşiklerin Sentez Çalışmaları

13.05.2015

03.08.2016

TAMAMLANDI

7.247,22 TL

211

2015FBE/T168

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentezi,Gıda ve Çevre Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin Florimetrik Yöntemle Tayini

13.05.2015

09.11.2016

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

212

2015FBE/T169

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Furan Türevi Rodamin  Boyar Maddelerin Sentezi, Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin Florimetrik Yöntemle Tayini

13.05.2015

09.11.2016

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

213

2015FBE/T170

Yrd. Doç. Dr.

Fatma YAMAN

FEN BİL ENS

Yaparak Yazarak Bilim Öğrenme (Yybö) Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Bakış Açılarına Etkisi

13.05.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

3.127,00 TL

214

2015ZF/A171

Doç. Dr.

Belgin COŞGE ŞENKAL

ZİRAAT FAK

Yozgat Florasında Kayıtlı Bazı Adaçayı (Salvia) Türlerinin Uçucu Yağ Bileşenleri İle Antioksidant Kapasitelerinin Belirlenmesi

12.06.2015

22.12.2016

TAMAMLANDI

19.449,24 TL

215

2015FEF/A172

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN EDB FAK

Pirazol ve Tiyazol Çekirdekleri İçeren Yeni Kumarin Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Analizi

16.06.2015

18.11.2015

TAMAMLANDI

12.992,30 TL

216

2015FBE/T173

Yrd. Doç. Dr.

Ümit TEMİZER

FEN BİL ENS

İki Katlı Kare Örgü Üzerinde Spin-2 Ising Sisteminin Dinamik Davranışının İncelenmesi

16.06.2015

21.12.2016

TAMAMLANDI

2.816,00 TL

217

2015FEF/A175

Doç. Dr.

Hidayet ÇETİN

FEN EDB FAK

Organik Tabanlı Doğal Boyalardan Güneş Pili Üretimi ve Karakterizasyonu

22.06.2015

25.08.2016

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

218

2015MMF/A176

Yrd. Doç. Dr.

Tanzer ERYILMAZ

MÜH MİM FAK

Dizel+Aspir Yağı, Dizel+ Aspir Yağı Metil Esteri ve Aspir Yağı+Aspir Yağı Metil Esteri Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi

17.06.2015

21.12.2016

TAMAMLANDI

12.999,93 TL

219

2015FBE/T177

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Pirazol Karboksi Amid Bileşiklerinin Sentez ve Karekterizasyonu

17.06.2015

03.08.2016

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

220

2015FEF/A178

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN EDB FAK

Yeni Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentezi ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi

17.06.2015

30.06.2016

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

221

2015MMF/A179

Yrd. Doç. Dr.

Esra ÜNAL ÇAKIR

MÜH MİM FAK

Dursunbey (Balıkesir) Kurşun - Çinko Yatağının Element ve İzotop Jeokimyası İncelemeleri

22.06.2015

06.07.2017

TAMAMLANDI

12.996,00 TL

222

2015MMF/A180

Yrd. Doç. Dr.

Berna YAVUZ PEHLİVANLI

MÜH MİM FAK

Alt Eosen Yaşlı Çeltek Formasyonu (Sorgun Yozgat Türkiye) Oıl Şeyllerinin Organik Jeokimyası ve Nadir Toprak Element Karakteristikleri 

22.06.2015

14.03.2017

TAMAMLANDI

17.500,00 TL

223

2015MMF/A181

Yrd. Doç. Dr.

Güllü KIRAT

MÜH MİM FAK

Yozgat -Yerköy – Terzili Köyü  Red-Bed Tipi Bakır ve Vanadyum Cevherleşmelerinin Ekonomik Önemi

22.06.2015

17.01.2017

TAMAMLANDI

19.473,00 TL

224

2015FBE/T183

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

Bazı Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonlarının Karyolojisi

21.07.2015

28.09.2016

TAMAMLANDI

2.105,00 TL

225

2015FBE/T184

Yrd. Doç. Dr.

Halil Erhan EROĞLU

FEN BİL ENS

Bazı Türkiye Dianthus L. Taksonlarının Karyotip Analizi

21.07.2015

14.03.2017

TAMAMLANDI

4.494,00 TL

226

2015FBE/T185

Yrd. Doç. Dr.

Alaettin ÖZER

FEN BİL ENS

Kaplama Lastiklerde Kaplanan Kısmın Sıyrılıp Çıkmasına Sebeb Olan Etkilerin Araştırılması ve Çözüm Yolları

21.07.2015

19.10.2017

TAMAMLANDI

6.410,00 TL

227

2015FBE/T186

Yrd. Doç. Dr.

Ramazan COŞKUN

FEN BİL ENS

Substitüe (Anidilik-Amidik) Asitler İçeren Stiren Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

21.07.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

228

2015TF/A188

Yrd. Doç. Dr.

Elif BÖREKÇİ

TIP FAK

Ibs Hastalarında Serum Vitamin D, Vitamin D Bağlayıcı Protein ve Vitamin D Reseptör Düzeyleri

10.08.2015

14.12.2017

TAMAMLANDI

7.905,60 TL

229

2015MMF/A189

Doç. Dr.

Hamza Kemal AKYILDIZ

MÜH MİM FAK

Talaş Kaldırma İle Vida Açmada Kesme Kuvvetlerinin Mekanistik Modellenmesi                                             

14.09.2015

14.12.2017

TAMAMLANDI

19.334,40 TL

230

2015TF/A190

Yrd. Doç. Dr.

Özlem BALBALOĞLU

TIP FAK

Diz Osteoartritli Hastalarda Tlr9 Gen Polimorfizminin Araştırılması                                           

14.09.2015

25.05.2017

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

231

2015MMF/A191

Yrd. Doç. Dr.

Handan ADIBELLİ

MÜH MİM FAK

Yanal Deformasyonları Lifli Polimer İle Sınırlandırılmış Betonların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi                                          

14.09.2015

27.12.2017

TAMAMLANDI

11.347,15 TL

232

2015FBE/T192

Doç. Dr.

Belgin COŞGE ŞENKAL

FEN BİL ENS

Yazlık Ekilen Bazı Kolza (Brassica napus L. SSP. Oleifera) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları

14.09.2015

19.10.2017

TAMAMLANDI

6.329,11 TL

233

2015FBE/T193

Doç. Dr.

Belgin COŞGE ŞENKAL

FEN BİL ENS

Çemen (Trigonella Foenum-Graceum L.)’Deyazlık ve Güzlük Ekimin verim ve Bazı Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri

14.09.2015

09.11.2016

TAMAMLANDI

7.144,25 TL

234

2015FBE/T194

Doç. Dr.

Hanife MUT

FEN BİL ENS

Farklı Taban Gübresi ve Azot Dozlarının Macar Fiğinde Ot verimi ve Otun Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

14.09.2015

25.05.2017

TAMAMLANDI

4.997,00 TL

235

2015FBE/T198

Doç. Dr.

Şevket Hakan  ÜNGÖREN

FEN BİL ENS

Bazı 1,3-Tiyazolidin-4-On Bilkeşiklerinin Hidrazinlerle Reaksiyonlarının Araştırılması

29.09.2015

21.12.2016

TAMAMLANDI

4.790,01 TL

236

2015FBE/T199

Doç. Dr.

Şevket Hakan  ÜNGÖREN

FEN BİL ENS

Amonyumditiyokarbamatların Kendine Kondenzasyon Reaksiyonundan Tiyoürelerin Sentezi

29.09.2015

26.04.2016

TAMAMLANDI

4.425,00 TL

237

2015TF/A200

Doç. Dr.

Zeliha KAPUSUZ GENCER

TIP FAK

Septoplasti Orerasyonu Planlanan Hastalarda Preop Alınan Kanda Opioid Reseptörü, Hastaların Postop Ağrı Kesici Kullanım Düzeyi ve Ağrıların Vas Skoru İle Değerlendirilmesi

05.10.2015

19.10.2017

TAMAMLANDI

6.500,00 TL

238

2015TF/A201

Yrd. Doç. Dr.

Muzaffer GENCER

TIP FAK

İç Anadolu Bölgesi ve Spesifik Hastalığı Olan Hastalarda Pseudokolin Değerlerleri

05.10.2015

19.10.2017

TAMAMLANDI

6.500,00 TL

239

2015TF/A202

Yrd. Doç. Dr.

Elif TURAN

TIP FAK

Diyabetik Retinopatisi Olan Hastalarda, Diyabetik Retinopatisi Olmayan Hastalara Göre Pentraksin 3 ve High Sensitivite Crp Düzeylerinin Karşılaştırmalı Çalışması, Diyabetik Retinopati Evrelerinin Pentraxin 3 Düzeyi ve High Sensitivite Crp Düzeyleriyle İlişkisi

12.10.2015

19.04.2017

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

240

2015TF/A203

Yrd. Doç. Dr.

Yaşar TURAN

TIP FAK

Akut Koroner Sendromda Oksidatif Stres ve Endotelyal Disfonksiyon İle İlişkili Belirteçlerin, Tedaviye Yanıt, Mortalite ve Morbidite İle Olan İlişkileri

12.10.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

241

2015TF/A204

Yrd. Doç. Dr.

Çigdem ÜNAL KANTEKİN

TIP FAK

İki Farklı Akımda Desfluran Anestezisinin Farelerde Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi

12.10.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

9.528,00 TL

242

2015TF/A205

Yrd. Doç. Dr.

Zeynep TUĞBA ÖZDEMİR

TIP FAK

Non-Alkolik Yağlı Karaciğerde Fetuin A, Rage, Fgf 23 Düzeyleri

09.10.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

11.880,00 TL

243

2015FBE/T206

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa YAZ

FEN BİL ENS

Kablolu veya Kablosuz Ağlar Yardımıyla Bir Yerleşkedeki Değişkenlerin İzlenmesi ve Denetlenmesi

19.10.2015

18.09.2017

TAMAMLANDI

7.500,00 TL

244

2015TF/A209

Yrd. Doç. Dr.

M. UĞUR MERMERKAYA

TIP FAK

Çinko Klorür (Zncı2) İçeren Skafoldun Kemik Segmenter Defektlerinde İyileşme Üzerine Etkisinin Araştırılması

21.10.2015

09.11.2016

TAMAMLANDI

9.329,00 TL

245

2015TF/A210

Yrd. Doç. Dr.

Fatih KARAASLAN

TIP FAK

Çinko Klorür (Zncı2) İçeren Skafoldun Kıkırdak Defektlerinde İyileşme Üzerine Etkisinin Araştırılması

21.10.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

9.329,00 TL

246

2015TF/T211

Doç. Dr.

Mustafa KARA

TIP FAK

Normal Gebeler İle Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Glikoz Yıkım Ürünleri ve Reseptörlerinin Karşılaştırılması

21.10.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

247

2015FBE/T212

Yrd. Doç. Dr.

Yuşa ŞAHİN

MÜH MİM FAK

Çelik Tel Donatılı Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

03.11.2015

31.05.2016

TAMAMLANDI

4.975,00 TL

248

2015FBE/T213

Yrd. Doç. Dr.

Yuşa ŞAHİN

MÜH MİM FAK

Çelik Tel Kanca Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

03.11.2015

08.06.2017

TAMAMLANDI

4.997,00 TL

249

2015TF/T215

Yrd. Doç. Dr.

Yunus KANTEKİN

TIP FAK

Septoplasti Ameliyatı Yapılan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Olfaktor Bulbus Volümlerinin ve Koku Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

03.11.2015

26.04.2017

TAMAMLANDI

10.744,00 TL

250

2015MMF/A216

Yrd. Doç. Dr.

Murat AY

MÜH MİM FAK

Fırat ve Dicle Havzasındaki Akım ve Sediment Taşınımının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Cbs Yöntemlerinin Kullanılması

11.11.2015

06.07.2017

TAMAMLANDI

6.140,00 TL

251

2015MMF/A217

Yrd. Doç. Dr.

Serpil SAVCI

MÜH MİM FAK

Tarımsal Atıklar Kullanılarak Biyodizel Atıksularının Adsorplanabilirliğinin Araştırılması

17.11.2015

09.11.2016

TAMAMLANDI

12.919,00 TL

252

2015SBE/T218

Yrd. Doç. Dr.

Tuğçe ERDAL

FEN BİL ENS

Mevlana’Nın Mesnevisi’Nde Nesne Dünyası

25.11.2015

21.12.2016

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

253

2015FBE/A220

Yrd. Doç. Dr.

Ertuğrul Gazi SAĞLAM

FEN EDB FAK

Bazı Pertiyofosfonik Asit Anhidritlerinin Katılma Reaksiyonu Ürünlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

24.12.2015

17.03.2016

TAMAMLANDI

5.999,56 TL

254

2016TF/A221

Yrd. Doç. Dr.

Sevinç ŞAHİN

TIP FAK

İnmemiş Testis Etiyolojisinde Igf (İnsulin Like Growt Factor) Reseptörünün Rolü

22.01.2016

18.09.2017

TAMAMLANDI

7.376,40 TL

255

2016EF/A222

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa METİN

FEN EDB FAK

Fen ve Matematiğin Gizemli Dünyası Keşfediliyor:Küçük Mucitler İş Başında

28.01.2016

17.01.2017

TAMAMLANDI

6.077,00 TL

256

6601FBE/16-1

Yrd. Doç. Dr.

Sedat PER

FEN BİL ENS

Laçin (Çorum) İlçesi Oribatid Akarları Üzerine Sistematik Araştırmalar

12.07.2016

18.09.2017

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

257

6601FBE/16-2

Yrd. Doç. Dr.

Sedat PER

FEN BİL ENS

Kılıçkaya Tepesi (Geyve Sakarya) Oribatid Akarları Üzerine Sistematik Araştırmalar

12.07.2016

18.09.2017

TAMAMLANDI

6.962,00 TL

258

6601FBE/16-3

Yrd. Doç. Dr.

Murat KOÇ

FEN BİL ENS

Türkiye Bolanthus (Ser.) Reichb Cinsinin ( Caryophyllaceae) Taksonomik Revizyon

12.07.2016

14.03.2017

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

259

6601FBE/16-5

Prof. Dr.

Dilek PANDIR

FEN EDB FAK

Diyabetik Ratlarda Furanın Kardiyotoksit Etkisi ve İkopenin Koruyucu Rolü

12.07.2016

21.12.2016

TAMAMLANDI

6.844,00 TL

260

6602a-ZF/16-07

Doç. Dr.

Uğur BAŞARAN

ZİRAAT FAK

Yabani Hindiba (Cichorium İntybus L.) Köklerinde Bazı Kimyasal İçeriklerin Belirlenmesi.

15.08.2016

19.10.2017

TAMAMLANDI

7.117,76 TL

261

6602aEF/16-10

Doç. Dr.

Emine BABAOĞLAN ÇELİK

EĞİTİM FAK

Okul Başarısında Okul Yöneticisinin Etkisi 

25.08.2016

19.10.2017

TAMAMLANDI

596,17 TL

262

6601FBE/16-14

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa KOCAKAYA

FEN BİL ENS

Gevne Vadisinden Toplanan (Antalya-Konya) Bazı Liken Örneklerinin Moleküler Yönden İncelenmesi

31.08.2016

27.12.2017

TAMAMLANDI

6.768,06 TL

263

6601-FEF/16-16

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN BİL ENS

Multifonksiyonel Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi

20.09.2016

19.10.2017

TAMAMLANDI

8.750,00 TL

264

6601-TF/16-21

Yrd. Doç. Dr.

Elif BÖREKÇİ

TIP FAK

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı İle Sistatin C, Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (Ngal) Arasındaki İlişki

03.10.2016

26.04.2017

TAMAMLANDI

6.123,60 TL

265

 6601-TF/16-25

Prof. Dr.

Bahadır KÜLAH

TIP FAK

 Deneysel İntraabdominal Sepsisin Geç Döneminde Düşük ve Yüksek Doz Ganoderma Lucidumun İyileştirici Etkileri

06.10.2016

14.12.2017

TAMAMLANDI

8.463,20 TL

266

6601-TF/16-26

Prof. Dr.

Bahadır KÜLAH

TIP FAK

 Sıçanlarda Ganoderma Lucidumun Mezenter İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerindeki İyileştirici Etkileri.

06.10.2016

27.12.2017

TAMAMLANDI

8.215,40 TL

267

6602a-IIBF/16-27

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa SARKIM

İKTİSAT FAK

“Bozok Üniversitesi ve Yozgat: Öğrencilerin Tüketim Harcamaları Analizi  ve Ekonomik Etkileri”

06.10.2016

14.12.2017

TAMAMLANDI

6.500,00 TL

268

 6602a-EF/16-32

Yrd. Doç. Dr.

Güneş SALI

EĞİTİM FAK

Ortaokul Çocuklarının Empatik Eğilimleri, Sosyal Destek Algıları ve Çevreye Karşı Tutumlarının İncelenmesi

10.10.2016

27.12.2017

TAMAMLANDI

5.485,98 TL

269

6601-TF/16-34

Yrd. Doç. Dr.

Elif TURAN

TIP FAK

Hipotiroidi, Subklinik Hipotiroidi Hastaları ve Ötiroid Bireylerde Dehidroepiandrosteron Sülfat,Kortizoldheas Oranı, Depresyon, Anksiyete ve Benlik Saygısı Değerlerinin Karşılaştırılması Çalışması.

27.10.2016

26.04.2017

TAMAMLANDI

6.998,00 TL

270

6603-ZF/16-35

Doç. Dr.

Uğur BAŞARAN

ZİRAAT FAK

Ziraat Fakültesi Bünyasinde İklim Odasının Oluşturulması

16.11.2016

19.10.2017

TAMAMLANDI

82.275,50 TL

271

6601-FBE/16-38

Prof. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Diyabetik Ratlarda Furanın Ovaryum Dokusuna Etkisi ve Likopenin Koruyucu Rolü

01.12.2016

19.10.2017

TAMAMLANDI

8.729,00 TL

272

 6601-FBE/16-47

Doç. Dr.

Ramazan ÇOŞKUN

FEN BİL ENS

Aktive Edilmiş Doğal Adsorbanlar İle Sulu Çözeltilerden Boyar Maddelerin Giderilmesi

13.12.2016

14.12.2017

TAMAMLANDI

6.981,00 TL

273

6601-TF/16-53

Yrd. Doç. Dr.

Çigdem ÜNAL KANTEKİN

TIP FAK

Sepsisli Ratlarda Deksmedetomidin ve Midazolamın İmmünite Üzerine Etkilerini Karşılaştırmak

20.12.2016

14.12.2017

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

274

6601-FBE/17-64

Yrd. Doç. Dr.

Serpil SAVCI

MÜH MİM FAK

vermikompost Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Methylene Blue Boyar Maddesinin Giderilmesi

12.04.2017

27.12.2017

TAMAMLANDI

2.635,16 TL

275

6602b-FEF/17-69

Prof. Dr.

Dilek PANDIR

FEN EDB FAK

Ratlarda Lps` Nin Oluşturduğu Endotoksemi Üzerine Sodyum Selenit ve Vitamin E`Nin Koruyucu Rolü

12.04.2017

16.11.2017

TAMAMLANDI

18.621,43 TL

276

 6601-FBE/17-71

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN BİL ENS

Bazı Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentez ve Karakterizasyonu

17.04.2017

19.10.2017

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

277

6601-FBE/17-79

Doç. Dr.

Orhan HAZER

FEN BİL ENS

Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları

04.05.2017

14.12.2017

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

278

6602a-IF/17-86

Doç. Dr.

Yaşar TÜRKBEN

İLAHİYAT FAK

Amelî Hikmetin Yozgatlı Öncüleri: Halil İpek Hocaefendi Örneği

03.05.2017

21.12.2017

TAMAMLANDI

4.200,00 TL

279

6601-TF/17-111

Yrd. Doç. Dr.

Tekin YILDIRIM

TIP FAK

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Oksidan ve Antioksidan Düzeylerinin Belirlenmesi

01.08.2017

14.12.2017

TAMAMLANDI

6.987,60 TL

280

2015FEF/A157

Dr.Öğr.Üyesi

Nilüfer İLHAN

FEN EDB FAK

1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar

23.02.2015

19.04.2018

TAMAMLANDI

11.000,00 TL

281

2015ZF/A195

Dr.Öğr.Üyesi

Cüneyt CESUR 

ZİRAAT FAK

Yozgat Ekolojik Şartlarında Yazlık ve Kışlık Yetiştirilen Hardal Çeşitlerinin verim, verim Unsurları ve Yağ Asidi Kompozisyonu İle Biyodizellerinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi

06.10.2015

08.03.2018

TAMAMLANDI

13.000,00 TL

282

2015TF/A197

Doç. Dr.

Ayşe YEŞİM GÖÇMEN

TIP FAK

Oral Glukoz Tolerans Testi (Ogtt) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Periferik Yayma ve Sfingolipid Düzeyleri Üzerine Etkisi

29.09.2015

01.11.2018

TAMAMLANDI

19.500,00 TL

283

2015ZF/A207

Dr.Öğr.Üyesi

Aysen KOÇ

ZİRAAT FAK

Yozgat İli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu

21.10.2015

22.11.2018

TAMAMLANDI

16.256,80 TL

284

2015FBE/T214

Dr.Öğr.Üyesi

Emine SEMA ÇETİN

ZİRAAT FAK

Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Mikorizal Fungusların Etkileri

03.11.2015

07.02.2018

TAMAMLANDI

5.000,00 TL

285

2015MMF/A219

Doç. Dr.

Uğur TEMİZ

MÜH MİM FAK

Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenlerinin U/Th Yöntemiyle Yaşlandırılması ve Neotektonik Önemi

10.12.2015

08.03.2018

TAMAMLANDI

19.500,00 TL

286

6601-FBE/16-4

Dr.Öğr.Üyesi

Murat KOÇ

FEN BİL ENS

Türkiye Bolanthus (Ser.) Reichb Cinsinin ( Caryophyllaceae) Tohum Mikroformolojisi

12.07.2016

12.07.2018

TAMAMLANDI

6.955,70 TL

287

6602a-IIBF/16-8

Doç. Dr.

Recep TEMEL

İKTİSAT FAK

Bozok Üniversitesi Büyüyor Yozgat Kalkınıyor

25.08.2016

08.03.2018

TAMAMLANDI

2.100,00 TL

288

6602b-ZF/16-18

Dr.Öğr.Üyesi

Gülden BALCI

ZİRAAT FAK

Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonunun Belirlenmesi

26.09.2016

11.10.2018

TAMAMLANDI

16.054,97 TL

289

6602b-ZF/16-20

Dr.Öğr.Üyesi

Gamze PEKBEY

ZİRAAT FAK

Bazı Entomopatojen Fungusların Bakla Zınnı Epicometis Hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae) Erginlerine Karşı Virülensliğinin Belirlenmesi

05.10.2016

08.03.2018

TAMAMLANDI

14.999,98 TL

290

6602c-TF/16-23

Dr.Öğr.Üyesi

Meral EKİM

TIP FAK

Periferik veya Koroner Arter Hastalarında Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr) Gen Mutasyonlarının Sıklığı

05.10.2016

12.07.2018

TAMAMLANDI

16.500,00 TL

291

6602c-TF/16-24

Prof. Dr.

Hasan EKİM

TIP FAK

venöz Yetmezliği veya Variköz venleri Bulunan Hastalarda Fvl, Pt G20210A, Mthfr C677T ve Mthfr A1298C Mutasyonlarının Sıklığı

05.10.2016

08.03.2018

TAMAMLANDI

16.500,00 TL

292

6602b-EF/16-31

Dr.Öğr.Üyesi

Güneş SALI

EĞİTİM FAK

Veri Madenciliği İle Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Profilinin Belirlenmesi ve Akademik Başarılarının Tahmini 

10.10.2016

11.10.2018

TAMAMLANDI

6.703,72 TL

293

6602b-FEF/16-33

Doç. Dr.

Sait YILMAZ

FEN EDB FAK

Sıcaklık ve Basıncın Kuantum Kutunun Elektronik ve Lineer Olmayan Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

13.10.2016

12.07.2018

TAMAMLANDI

13.843,18 TL

294

6602c-FEF/16-36

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN EDB FAK

Potansiyel Biyoaktif Yeni İkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

20.11.2016

12.07.2018

TAMAMLANDI

31.249,28 TL

295

6602c-TF/16-37

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet  GÜMÜŞ

FEN EDB FAK

Çok Basamaklı Sentez Reaksiyonları İle Yeni Pirazol-Tiyazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

20.11.2016

12.07.2018

TAMAMLANDI

31.249,90 TL

296

6602c-FEF/16-39

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN EDB FAK

Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin İşlevselleştirilmiş Manyetik Grafen Kullanılarak Zeta Potansiyel Tekniği İle Tayini

23.11.2016

13.09.2018

TAMAMLANDI

31.250,00 TL

297

6602a-ZF/16-48

Prof. Dr.

UĞUR BAŞARAN

ZİRAAT FAK

Farklı Tohum Oranlarında Ekilen Mürdümük ve Tahıl Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi

13.12.2016

13.09.2018

TAMAMLANDI

9.628,80 TL

298

6602a-FBE/16-50

Doç. Dr.

Ümüt TEMİZER

FEN EDB FAK

Spin-2, Spin-52 ve Karma Spin (2, 52) Ising Sistemlerinin Dinamik Histerik Özelliklerinin Glauber Dinamiği Kullanılarak İncelenmesi

13.12.2016

11.10.2018

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

299

6600-FEF/17-55

Doç. Dr.

İrfan KOCA

FEN EDB FAK

Pirazol-Kumarin Halkalarını İçeren Yeni Hibrit Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivite Çalışmaları

03.01.2017

12.07.2018

TAMAMLANDI

7.422,20 TL

300

6602a-TF/17-58

Dr.Öğr.Üyesi

Gülhan GÜREL

TIP FAK

Yozgat İlinde Akral Melanolistik Nevüslerin Klinik ve Dermoskopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

27.01.2017

11.10.2018

TAMAMLANDI

9.903,90 TL

301

6602c-TF/17-60

Dr.Öğr.Üyesi

Züleyha DOĞANYİĞİT

TIP FAK

Na Kanalları Üzerine Etkili Bir Nörotoksin Olan Gtx (Grayanotoksin)-Iıı`Ün Ratlarda Seksüel Fonksiyon Üzerine Akut ve Kronik Etkilerinin Belirlenmesi

09.02.2017

22.11.2018

TAMAMLANDI

24.997,32 TL

302

6602c-FEF/17-67

Dr.Öğr.Üyesi

Murat KOÇ

FEN EDB FAK

Türkiye` Deki Bolanthus (Ser.) Rchb. (Caryophyllaceae) Cinsinin Nrdna Its ve Bazı Cpdna Gen ve Genler Arası Bölge Dizilerine Göre Moleküler Sistematik Analizi

12.04.2017

11.10.2018

TAMAMLANDI

24.852,75 TL

303

6601-FBE/17-68

Doç. Dr.

Ümit BUDAK

FEN EDB FAK

Türkiye Allochrusa Bunge Ex Boiss. (Caryophyllaceae) Cinsinin Revizyonu

12.04.2017

12.07.2018

TAMAMLANDI

6.912,80 TL

304

6602c-FEF/17-72

Prof. Dr.

Mustafa SAÇMACI

FEN EDB FAK

Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Sentezinde Amino Oksazol Bileşiğinin Kullanılması

17.04.2017

06.12.2018

TAMAMLANDI

20.651,84 TL

305

6602b-FEF/17-73

Prof. Dr.

Dilek PANDIR

FEN EDB FAK

Kurşun Nitrat`In İnsan Eritositleri Üzerine Toksik Etkisine Sodyum Selenit`İn Koruyucu Rolünün İstatistiksel Olarak İncelenmesi

25.04.2017

08.03.2018

TAMAMLANDI

18.721,46 TL

306

6602a-EF/17-76

Doç. Dr.

Emine BABAOĞLAN ÇELİK

EĞİTİM FAK

İdeal veli ve Öğrenci Başarısı: Nitel Bir Çalışma 

25.04.2017

17.05.2018

TAMAMLANDI

483,68 TL

307

6601-FBE/17-78

Doç. Dr.

Orhan HAZER

FEN BİL ENS

Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini

04.05.2017

13.09.2018

TAMAMLANDI

7.000,00 TL

308

6602c-TF/17-83

Dr.Öğr.Üyesi

Murat ÇAKIR

TIP FAK

Sıçanlarda Böbrek İskemireperfüzyon Hasarına N-(P-Amylcinnamoyl) Anthranilik Asit?İn Etkisi

03.05.2017

13.09.2018

TAMAMLANDI

30.548,00 TL

309

6602a-MMF/17-84

Dr.Öğr.Üyesi

Güllü KIRAT

MÜH MİM FAK

Red -Bed Tipi Cu Cevherleşmesi ve Çevresinde Yetişen İndikatör Bitkilerin Belirlenmesi (Yerköy), Yozgat, Türkiye

02.05.2017

07.02.2018

TAMAMLANDI

12.272,00 TL

310

6602c-ZF/17-95

Dr.Öğr.Üyesi

Murat GÜNEY

ZİRAAT FAK

Yozgat İli ve İlçelerinden Selekte Edilen Ümitvar Alıç Genotiplerinin Ssr Moleküler Markör Tekniği İle Karakterizasyonu

07.06.2017

11.10.2018

TAMAMLANDI

31.164,00 TL

311

6602c-ZF/17-98

Dr.Öğr.Üyesi

Murat GÜNEY

ZİRAAT FAK

Yozgat Karanlıkdere Yöresinden Selekte Edilen Ayva Genotipleri İle Bazı Yerel Çeşitlerimizin Ssr Moleküler Markör Tekniği İle Karakterizasyonu

07.06.2017

11.10.2018

TAMAMLANDI

31.180,70 TL

312

6601-FBE/17-113

Doç. Dr.

Ümüt TEMİZER

FEN BİL ENS

Farklı Örgü Yapıları Üzerinde Karma Spin-1 ve Spin-5/2 Ising Sisteminin Dinamik Manyetik Özellikleri

29.09.2017

05.04.2018

TAMAMLANDI

3.628,50 TL

313

6601-FBE/17-115

Prof. Dr.

Dilek PANDIR

FEN BİL ENS

Birillant Blue ve Sunset Yellow’Un Allium Cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri

01.11.2017

12.07.2018

TAMAMLANDI

8.750,00 TL

314

6601-FBE/17-116

Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet Serdar BAŞÇIL

FEN BİL ENS

Yeni Doğan Bebeklerde Uyku Düzenini Destekleyici Akıllı Beşik Tasarımı

07.11.2017

06.12.2018

TAMAMLANDI

6.400,00 TL

315

6602c-FEF/17-120

Doç. Dr.

Ertuğrul Gazi SAĞLAM

FEN EDB FAK

Kükürt-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu

09.11.2017

01.11.2018

TAMAMLANDI

31.217,70 TL

316

6602c-SMYO/17-126

Dr.Öğr.Üyesi

Yusuf SERT

SORGUN MYO

Farklı Heterosiklik Çekirdekler İçeren Yeni Hibrit Bileşiklerin Sentez, Karakterizasyon ve Teorik Çalışmaları

20.11.2017

11.10.2018

TAMAMLANDI

24.992,18 TL

317

6601-FBE/17-127

Doç. Dr.

Orhan HAZER

FEN BİL ENS

Uranil Baskılı Poli(Pyrolobenzoakrilamid-Co- Metakrilik Asit-Co- Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı

30.11.2017

13.09.2018

TAMAMLANDI

6.997,40 TL

318

6601-FBE/18-140

Doç. Dr.

Ziyafeddin BABAYEV

FEN BİL ENS

Gövdesinde Delikler Açılarak Hafifleştirilen Kirişlerin Eklerinin Eğilmede Davranışı

29.01.2018

12.07.2018

TAMAMLANDI

8.148,00 TL

319

6601-SBE/18-149

Dr.Öğr.Üyesi

Orhan YILMAZ

SOSYAL BİL ENS

Hz. Peygamber ile Teberrük Rivayetleri  (Yiyecek, İçecek ve Abdest Suyu Örneği)

14.02.2018

06.12.2018

TAMAMLANDI

6.994,35 TL

320

6602b-ZF/18-157

Prof. Dr.

Zeki MUT

ZİRAAT FAK

Orta ve batı karadeniz bölgesinden toplanan yerel yulaf genotiplerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi

30.03.2018

01.11.2018

TAMAMLANDI

14.436,00 TL

321

6601-FBE/18-170

Dr.Öğr.Üyesi

Serpil SAVCI

FEN BİL ENS

Çörek otu (Nigella sativa) Küspesinin Sulu Çözeltilerden Boya Gideriminde Kullanımının Araştırılması

11.04.2018

12.07.2018

TAMAMLANDI

3.015,12 TL

322

6601-FBE/18-180

Prof. Dr.

DİLEK PANDIR

FEN BİL ENS

Titanyum dioksit (TiO2) ve Çinko oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri

27.04.2018

12.07.2018

TAMAMLANDI

8.000,00 TL

323

6603-ZF/18-207

Doç. Dr.

Tuğrul YAKUPOĞLU

ZİRAAT FAK

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bünyesinde Bir Araştırma/Uygulama Laboratuvarına Ekipman Temini

12.06.2018

22.11.2018

TAMAMLANDI

98.950,00 TL

324

6603-ZF/18-208

Prof. Dr.

Belgin COŞGE ŞENKAL 

ZİRAAT FAK

Bitki Doku Kültürü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Fiziki Alt Yapısının İyileştirilmesi

12.06.2018

26.12.2018

TAMAMLANDI

91.450,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.998.689,43 TL