Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

Rabia CURA

Sekreter

rabia.cura@bozok.edu.tr

Dahili: 2206

 

GÖREV TANIMI

GÖREVIN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

A. Genel:

 • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

 • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

 • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

 • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.

 • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

 • Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

 • Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek.

 • Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.

 • Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

 • Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 • Büro alanındaki yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak,

 • Bürodaki tuvalet, lavabo vb. temizliğini yapmak,

 • Eksilen temizlik malzemelerin takviyesini yapmak,

 • Bürodaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,

 • Bürodaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak,

 • Büro personeline ve konuklara çeşitli içecekler hazırlamak ve bunların servisini yapmak,

 • Çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,

 • Bürodaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirmek

 

B) İdari:

1-Üniversitenin iç ve dış kaynaklı projelerinin koordinasyonunu sağlamak

2-Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurmak,

3- Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak,

4- Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

5- Dış kaynaklı projelerin satınalma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak.

 • Projenin merkez tarafından yürütülmesi onayı (Rektörlük)

 • Proje yürütücüsünün satınalma talep formu alınması

 • Satınalma onay (EBYS) alınması

 • Satınalma piyasa araştırma yapılması

 • Satınalma muayene kabul işlemlerinin yapılması

 • Satınalma malzemesi ( sarf, makine teçhizat) taşınır işlem fişi (ilgili birimden) alınması

 • MYS ödeme emri evrakı hazırlanması

 • Satınalma işlemi hazır olunca strateji daire başkanlığına teslim tutanağı ile ödeme evrakı teslim edilmesi

6- İç kaynaklı (BAP) projelerin satın alma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak.

 • Proje yürütücüsünün satınalma talep formu alınması

 • Satınalma onay (EBYS) alınması

 • Satınalma piyasa araştırma yapılması

 • Satınalma muayene kabul işlemlerinin yapılması

7- Her yıl TÜBİTAK tarafından istenilen, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne ait gösterge planını hazırlamak,

8- Her yıl TUİK tarafından istenilen belgeleri hazırlamak,

9- Üniversitemiz İletişim, Protokol ve Enformasyon Birimi (Basın - Yayın)  tarafından istenilen belgeleri hazırlamak,

10- Merkezce yapılacak olan toplantılarını ilgili kişilere bilgi vermek

11- PKM Yönetim Kurulu, BAP Komisyonu ve PİDEG üyelerinin görev sürelerinin takibi ve yazışma işlemleri

12-BAP Otomasyon Sisteminin takibi ve ilgili kişilere bilgi vermek,

13- TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde gerekli mali kayıtların işlenmesi

14- 03542421111-(2206)  Dahili -03542421117(faks)– EBYS’den kendine havale edilen tüm evrakların işlemleri - (proje@bozok.edu.tr) mail adresinin takibi sorumluluğu yapmak.

15- İşçi ile Kısmi Zamanlı Öğrenci puantajlarını takip ve teslim

16-YÖKSİS->Genel İşlemler->Web Servisleri->  BAP veri girişi yapmak