Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

Uğur YAHŞİ

Bilgisayar İşletmeni

ugur.yahsi@bozok.edu.tr

Dahili: 2183

 

GÖREV TANIMI

GÖREVIN KISA TANIMI

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

A. Genel:

 • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

 • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

 • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

 • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.

 • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

 • Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

 • Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek.

 • Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.

 • Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

 • Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 

B) İdari:

1- Satınalma ile ilgili işlemleri (evrakları) ilgili kanun hükümlerince hazırlamak.

 • Proje yürütücüsünün satınalma talep formu alınması

 • Satınalma onay (EBYS) alınması

 • Satınalma piyasa araştırma yapılması

 • Satınalma muayene kabul işlemlerinin yapılması

 • Satınalma malzemesi ( sarf, makine teçhizat) taşınır işlem fişi yapılması.

 • MYS ödeme emri evrakı hazırlanması

 • Satınalma işlemi hazır olunca strateji daire başkanlığına teslim tutanağı ile ödeme evrakı teslim edilmesi

2- Taşınır kayıt işlemlerini ilgili kanun hükümlerince yürütmek.

 • KBS sisteminde Taşınır İşlem Fişi oluşturmak

 • Satınalma evrakı sarf veya makine teçhizat ise giriş kaydının yapılması

 • Giriş kaydı yapıldıktan sonra proje yürütücüsü ve ilgili fakülteye teslim etmek

 • VİF oluşturularak evrak Strateji Daire Başkanlığına göndermek

3- Etik Komisyonu işlemlerini ilgili kanun/yönerge hükümlerince yürütmek.

 • Proje yürütücüsü veya araştırmacı etik komisyonu formlarını eksiksiz doldurur.

 • EBYS sistemi üzerinden üst yazı ile başvuru alınır. ( ıslak imza ile de birime teslim eder)

 • Etik komisyonu üyelerine başvurular toplantı öncesi mail ile dosyalar gönderilir.

 • Toplantı Tarihi Saati ve Yeri Belirlenir. Etik Komisyonu Üyelerine Haber Verilir.

 • Başvurular için ( başvuru için düzeltme, ret, onay) karar alınır.

 • Başvuru sonucu ilgili yürütücüye EBYS sisteminden bilgi vermek

 • Başvuru sonucu evrakı ıslak imzalı 1 nüshası yürütücüye  vermek ve dosyayı arşivlemek.

 

4- Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu sekretaryasını yürütmek

5- Patent destek biriminin sekretaryasını yürütmek

6- (2183)  Dahili telefon – EBYS’den kendine havale edilen tüm evrakların işlemleri - (bap@bozok.edu.tr) mail adresinin takibi sorumluluğu yapmak.

7-Merkezin birim arşiv sorumluluğun gereklerini yapmak