Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

DESTEKLENECEK PROJE SAYILARI VE MALİ DESTEK LİMİTLERİ

 

Proje Kodu*

Proje Türü

Teşvik Miktarı
 (TL)

Proje Süresi (Yıl)

Başvuru Dönemi

6601

Tez Destek Projesi

8.000,00

1

Her Zaman

6602a

Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

12.000,00

3

Şubat-Eylül

6602b

Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

17.000,00

3

Şubat-Eylül

6602c

Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

28.000,00

3

Şubat-Eylül

6603

Altyapı Projesi

100.000,00

1. Ek bütçe verilmeyecek

2.Bilimsel Araştırmaya Yönelik Altyapı Projeleri

**

04 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurular alınacak ve alınan projeler içinden en fazla üç adet proje desteklenebilecektir.

6604

Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri

15.000,00

**

Her Zaman

6605

Uluslar arası Ortak Araştırma Projesi

20.000,00

**

Her Zaman

6606

Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi

25.000,00

**

Her Zaman

 

* 6601 ve 6602 kodlu projelerde 1 öğretim elemanı en fazla üçünde yürütücü olmak şartıyla toplamda dört projede yürütücü veya araştırıcı olarak görev alabilir.

** Bu tür projelerin süresi komisyon tarafından belirlenir.

 

 

Bilimsel Araştırma Projelerinde Görevlendirilecek Bursiyer Ücretleri

 

          Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26 Ocak 2018 CUMA- Sayı: 30313)  gereği, bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciler için aşağıdaki tutarları geçmemek üzere burs ücreti yazılabilir.

 

Verilecek Burs Ücretleri

Tutar

Tezli yüksek lisans Öğrencisi

Brüt: 300,00-TL Aylık

Doktora Öğrencisi

Brüt: 500,00-TL Aylık

 Verilecek olan Burs Ücreti Toplam bütçe Tutarının % 40’nı geçemez.

 

 

Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.