Bozok Üniversitesi
Takip et

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR
Rektör Yardımcısı
BAP Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. Uğur BAŞARAN
PKM Müdürü

 

Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT
Sağlık Bilimleri Enst. Müd.

 

Doç. Dr. Fuat KÖKSAL
Fen Bilimleri Enst. Müd.

 

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN
Sosyal Bilimleri Enst. Müd.

 

Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL
Tarım ve Doğa Bil. Öğr. Üyesi

 

Prof. Dr. Hidayet ÇETİN
Fen-Edb. Fak. Fizik Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Ramazan COŞKUN
Fen-Edb. Fak. Kimya Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ
Müh.-Mim. Fak. Öğr. Üyesi

 

Yrd. Doç Dr. Ersin KOLAY
Müh.Mim.Fak. Jeoloji Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr. Güneş SALI
Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü