Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MADDELER

 

   

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

KAPSAMINDA ÖNEMLİ MADDELER

                                                        

Üniversitemiz Senatosunun 02.03.2016 tarihli ve 03 sayılı toplantısında alınan 2016.003.037 no'lu karar metniyle yürürlüğe giren Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi kapsamında,

1-   6601 ve 6602 kodlu projelerde 1 öğretim elemanı en fazla üçünde yürütücü olmak şartıyla toplamda dört projede yürütücü veya araştırıcı olarak görev alabilir.

2- Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri için sadece Bozok Üniversitesi öğretim elemanı proje önerebilir. Proje yürütücüsünün öğretim elemanı, doktoralı veya tıpta uzmanlık unvanı veya sanatta yeterlilik almış öğretim elemanı olması şartı aranır.

Tez Destek (6601) Proje önerileri hazırlandıktan sonra ilgili enstitü müdürünün veya Tıp Fakültesi için dekanın onayı alındıktan sonra Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sunulur. Diğer proje türleri için proje önerisi dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinin onayı alındıktan sonra Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sunulur. 

Etik kurul raporunun gerekli olduğu durumlarda raporun ilgili kurullardan alınmış olması gerekir. Bütün sorumluluklar yürütücüye aittir.

Proje önerileri sunulacak proje türüne göre Bozok Üniversitesi “Bilimsel Araştırma Proje Öneri Formları” ile yapılır. 1 (bir) adet basılı ve ıslak imzalı, 1 (bir) adet CD ve/veya elektronik ortamda Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sunulur.

3- Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 19. maddesinde belirtilen Proje yürütücüsünün, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na her altı ayda bir (Ocak-Haziran dönemi Temmuz ayı içerisinde, Temmuz-Aralık dönemi ise Ocak ayı içerisinde) gelişme raporlarını BAP Komisyonu’na sunması gerekmektedir. Gelişme raporları zamanında sunulmayan projelerin mali desteğinin durdurulmasına,

4- Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 26. maddesinde belirtilen “Araştırma projesi bütçesinin artırılması, proje yürütücüsü tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teklif edilmesine ve Komisyon’ca uygun görülmesine bağlıdır. Projenin bütçe artışı, orijinal proje bütçesinin % 25’ini geçemez” Ek bütçe talepleri, projenin ilk gelişme raporunun sunulmasından sonra yapılabilir şartına uyulması gerekmektedir.