Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUN ALMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ KARARLAR

1. Sonuç raporlarının komisyona sunulması ile ilgili olarak; Tez Destek Projelerinin (6601)  sonuç raporlarının, ilgili Enstitü tarafından onaylı 1 (bir) adet basılı ve ciltli tez ve CD halinde, Uygulamalı Araştırma Projelerinin sonuç raporlarının ise (6602) önce elektronik ortamda gönderilmesine, Proje İzleme ve Değerlendirme Grupları’nın (PİDEG) değerlendirme raporları doğrultusunda düzenlendikten sonra, 2 (iki) adet basılı ve ciltli rapor ve bir (1) adet CD halinde kabul edilmesine,

2. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 13. Maddesi’nde yer alan Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projelerinde (6602c) istenilen yayın şartı için SCI-Expanded, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI), Social Science Citation Index (SSCI) yanında Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamındaki dergilerinde kabulüne, 

3. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 13. Maddesi’nde yer alan ve kapatılması için yayın şartı istenen projelerle ilgili olarak; Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projeleri (6602a) ve Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projelerinde (6602b) ilgili yayın kurumundan alınan kabul yazısının, Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projelerinde ise (6602c) DOI numarasının yayın şartını sağlamak için yeterli olmasına karar verilmiştir.