Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)

                 "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2018 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde çiftçilere yönelik eğitim ve yayım programı projelerine destek sağlanacaktır.

   Bu kapsamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından  "Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı" ile çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve yayım proje başvuruları kabul edilecek olup, başvurular kopteyap.kop.gov.tr internet adresinin "Başvurular" menüsünde sunulmaktadır. Başvuru rehberinde belirtilen konu başlıklarında desteklenmesini talep ettiğiniz projelere ilişkin hazırlayacağınız  proje  başvuru  formu  ve  eklerinin  24 Mayıs 2017 tarihine kadar  Rektörlüğüğe  (Genel Sekreterlik)  gönderilmesi  gerekmektedir".