Yozgat Bozok Üniversitesi
Takip et

YOLLUK VE GÜNDELİKLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUN ALMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ KARARLAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUN

ALMIŞ OLDUĞU ÖNEMLİ KARARLAR

BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında (Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri (6604), Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri (6605) ve Bilim İnsanı Yetiştirme Destek Projesi (6606) hariç) yurt dışı kongre veya diğer bilimsel amaçlı toplantıların gider ve yolluklarının karşılanmayacağına, ancak projenin yürütülmesi için zorunlu olması durumunda araştırma amaçlı yurt içi ve yurt dışına yapılacak seyahatlerde masrafların proje bütçesinin % 50’sini geçmeyecek şekilde desteklenmesine, proje sonuçlarını sunmak üzere gidilecek yurtiçi bilimsel toplantılarda seyahat ve katılım ücreti giderlerinin karşılanması ve bu ödemelerin “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde yapılmasına, yolluk yevmiye ödemelerinde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük oluru olmadan ayrıca araç kiralaması için fatura, otobüs veya toplu taşıma araçları için bilet olmadan ödeme yapılmayacağı ve rayiç bedelin kabul edilmeyeceğine, yakıt parasının ise ödenmeyecektir.